Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kolose 2:11

TB ©

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa,

AYT

Dalam Dia, kamu juga disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat yang dilakukan oleh Kristus, yaitu dengan memotong tubuh kedagingan yang berdosa.

TL ©

Di dalam Dia juga kamu disunatkan dengan suatu sunat, yang bukannya dengan tangan di dalam hal menanggalkan tubuh yang berdosa ini, yaitu dengan sunat Kristus itu.

BIS ©

Karena bersatu dengan Kristus, kalian sudah disunat, bukan dengan sunat yang dibuat oleh manusia, melainkan dengan sunat yang dibuat oleh Kristus, yang membebaskan kalian dari kuasa tabiat yang berdosa.

TSI

Karena kita bersatu dengan Kristus, maka kita semua sudah mengalami sunat yang sejati, yaitu sunat rohani dan bukan sunat badani. Arti dari sunat rohani adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan keinginan-keinginan badani kita yang jahat.

MILT

Di dalam Dia, kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Kristus,

Shellabear 2011

Di dalam Dia kamu telah dikhitan, bukan dengan khitan yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan khitan yang dilakukan oleh Al-Masih, yaitu dengan menanggalkan tabiat manusia yang berdosa dari dirimu.

AVB

Dalam-Nya juga kamu telah disunatkan dengan persunatan tanpa menggunakan tangan, iaitu dengan membuangkan segala dosa hawa nafsu dunia daripada tubuhmu, melalui persunatan Kristus.


TB ITL ©

Dalam
<1722>
Dia
<3739>
kamu telah disunat
<4059>
, bukan
<886>

<0>
dengan
<1722>
sunat
<4061>
yang dilakukan oleh manusia
<0>

<886>
, tetapi dengan
<1722>
sunat
<4061>
Kristus
<5547>
, yang terdiri dari penanggalan
<555>
akan tubuh
<4983>
yang berdosa
<4561>
, [
<2532>
]
TL ITL ©

Di dalam
<1722>
Dia juga
<2532>
kamu disunatkan
<4059>
dengan suatu sunat
<4061>
, yang bukannya dengan tangan
<886>
di dalam
<1722>
hal menanggalkan
<555>
tubuh
<4983>
yang berdosa
<4561>
ini, yaitu dengan
<1722>
sunat
<4061>
Kristus
<5547>
itu.
AYT ITL
Dalam
<1722>
Dia
<3739>
, kamu juga
<2532>
disunat
<4061>
, bukan dengan
<886>

<0>
sunat
<4059>
yang dilakukan
<886>

<0>
oleh
<1722>
tangan
<0>

<886>
manusia, tetapi dengan
<1722>
sunat
<4061>
yang
<3588>
dilakukan oleh Kristus
<5547>
, yaitu dengan memotong
<555>
tubuh
<4983>
kedagingan
<4561>
yang
<3588>
berdosa.
AVB ITL
Dalam-Nya
<1722>
juga
<2532>
kamu telah disunatkan
<4059>
dengan persunatan
<4061>
tanpa menggunakan tangan
<886>
, iaitu dengan membuangkan
<555>
segala dosa hawa nafsu dunia
<4561>
daripada
<3588>
tubuhmu
<4983>
, melalui
<1722>
persunatan
<4061>
Kristus
<5547>
. [
<3739>

<1722>
]
GREEK
en
<1722>
PREP
w
<3739>
R-DSM
kai
<2532>
CONJ
perietmhyhte
<4059> (5681)
V-API-2P
peritomh
<4061>
N-DSF
aceiropoihtw
<886>
A-DSF
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
apekdusei
<555>
N-DSF
tou
<3588>
T-GSN
swmatov
<4983>
N-GSN
thv
<3588>
T-GSF
sarkov
<4561>
N-GSF
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
peritomh
<4061>
N-DSF
tou
<3588>
T-GSM
cristou
<5547>
N-GSM

TB ©

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa,

TB+TSK (1974) ©

Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa,

Catatan Full Life

Kol 2:11 

Nas : Kol 2:11

Dalam PL sunat merupakan tanda bahwa seorang Israel mempunyai hubungan perjanjian dengan Allah

(lihat cat. --> Kej 17:11).

[atau ref. Kej 17:11]

Sunat melambangkan pengeratan atau pemisahan dari dosa dan segala sesuatu yang tidak suci di dalam dunia. Di bawah perjanjian PB, orang percaya telah mengalami sunat yang rohani, yaitu "penanggalan akan tubuh (sifat) yang berdosa." Ini suatu perbuatan rohani yang dengannya Kristus mengerat sifat lama kita yang belum dilahirkan kembali yang penuh pendurhakaan terhadap Allah serta memberikan hidup rohani atau hidup kebangkitan Kristus kepada kita (ayat Kol 2:12-13); ini adalah sunat di dalam hati (Ul 10:16; Ul 30:6; Yer 4:4; 9:26; Rom 2:29).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=51&chapter=2&verse=11
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)