Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 7:17

TB ©

Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka?

AYT

Jika kamu berkata dalam hati, “Bangsa-bangsa ini lebih kuat daripada aku. Bagaimana aku dapat mengusir mereka?”

TL ©

Jikalau kiranya kamu berkata dalam hatimu demikian: Bahwa bangsa-bangsa itu terlebih banyak dari pada kita ini, bagaimana boleh kita menghalaukan dia dari pada miliknya?

BIS ©

Barangkali kamu berpikir bangsa-bangsa itu lebih besar jumlahnya sehingga kamu tak dapat mengusir mereka.

MILT

Apabila engkau berkata di dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimana aku dapat menghalau mereka?"

Shellabear 2011

Jika sekiranya engkau berpikir dalam hatimu, Bangsa-bangsa itu lebih besar daripadaku. Bagaimana aku dapat menghalau mereka?

AVB

Jika sekiranya kamu berfikir dalam hatimu, ‘Bangsa-bangsa itu lebih besar daripada aku. Bagaimana dapat aku mengusir mereka?’


TB ITL ©

Jika
<03588>
sekiranya engkau berkata
<0559>
dalam hatimu
<03824>
: Bangsa-bangsa
<01471>
ini
<0428>
lebih banyak
<07227>
dari
<04480>
padaku, bagaimanakah
<0349>
aku dapat
<03201>
menghalaukan
<03423>
mereka?
TL ITL ©

Jikalau
<03588>
kiranya kamu berkata
<0559>
dalam hatimu
<03824>
demikian
<0428>
: Bahwa bangsa-bangsa
<01471>
itu terlebih
<0428>
banyak
<07227>
dari
<04480>
pada kita ini
<0428>
, bagaimana
<0349>
boleh
<03201>
kita menghalaukan
<03423>
dia dari pada miliknya?
AYT ITL
Jika
<03588>
kamu berkata
<0559>
dalam hati
<03824>
, “Bangsa-bangsa
<01471>
ini
<0428>
lebih kuat
<07227>
daripada
<04480>
aku. Bagaimana
<0349>
aku dapat
<03201>
mengusir
<03423>
mereka?”
HEBREW
Msyrwhl
<03423>
lkwa
<03201>
hkya
<0349>
ynmm
<04480>
hlah
<0428>
Mywgh
<01471>
Mybr
<07227>
Kbblb
<03824>
rmat
<0559>
yk (7:17)
<03588>

TB+TSK (1974) ©

Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka?


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=7&verse=17
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)