Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 33:19

TB ©

Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung; di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir."

AYT

Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunungnya. Di sana, mereka akan memberikan kurban persembahan yang benar. Mereka akan mengambil kekayaan dari laut dan harta karun yang tersembunyi dari pasir.”

TL ©

Mereka itu akan menjemput segala bangsa kepada bukit itu; di sanalah mereka itu akan mempersembahkan korban kebenaran, karena mereka itu akan menghisap kelimpahan dari pada laut dan benda gemerlapan yang tersembunyi dalam pasir.

BIS ©

Mereka mengundang bangsa-bangsa ke gunung mereka dan mempersembahkan kurban yang benar di sana. Mereka memperoleh kekayaan dari laut, dan dari pasir di sepanjang pantai."

MILT

Mereka memanggil bangsa-bangsa sampai ke gunung, di sana mereka akan mengurbankan kurban kebenaran, karena mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam yang terkandung di dalam pasir."

Shellabear 2011

Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan kurban-kurban sembelihan yang benar. Sesungguhnya, mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang tersembunyi di dalam pasir."

AVB

Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunung. Di sana mereka akan mempersembahkan pelbagai korban sembelihan yang benar. Sesungguhnya, mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang tersembunyi di dalam pasir.”


TB ITL ©

Bangsa-bangsa
<05971>
akan dipanggil
<07121>
mereka datang ke gunung
<02022>
; di sanalah
<08033>
mereka akan mempersembahkan
<02076>
korban sembelihan
<02077>
yang benar
<06664>
, sebab
<03588>
mereka akan mengisap
<03243>
kelimpahan
<08228>
laut
<03220>
dan harta
<08226>
yang terpendam
<02934>
di dalam pasir
<02344>
."
TL ITL ©

Mereka itu akan menjemput
<07121>
segala bangsa
<05971>
kepada bukit
<02022>
itu; di sanalah
<08033>
mereka itu akan mempersembahkan
<02076>
korban
<02077>
kebenaran
<06664>
, karena
<03588>
mereka itu akan menghisap
<08228>
kelimpahan dari pada laut
<03220>
dan benda gemerlapan
<08226>
yang tersembunyi dalam
<02934>
pasir
<02344>
.
HEBREW
o
lwx
<02344>
ynwmj
<02934>
ynwpvw
<08226>
wqnyy
<03243>
Mymy
<03220>
eps
<08228>
yk
<03588>
qdu
<06664>
yxbz
<02077>
wxbzy
<02076>
Ms
<08033>
warqy
<07121>
rh
<02022>
Myme (33:19)
<05971>

TB+TSK (1974) ©

Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung; di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=33&verse=19
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)