Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 33:11

TB ©

Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit."

AYT

TUHAN, berkatilah segala sesuatunya, dan terimalah pekerjaan tangannya. Hancurkanlah pinggang orang-orang yang akan bangkit untuk melawannya dan orang-orang yang membencinya sehingga mereka tidak akan pernah bangkit lagi.”

TL ©

Berkati apalah, ya Tuhan! akan harta bendanya dan berkenan apalah akan perbuatan tangannya! parangkan apalah pinggang orang yang berbangkit hendak melawan dia, dan akan segala pembencinya, supaya mereka itu jangan berbangkit pula!

BIS ©

TUHAN, tolonglah suku ini supaya kuat, semoga Engkau berkenan kepada pekerjaan mereka. Binasakanlah semua musuh mereka sehingga tak dapat bangkit lagi."

MILT

Ya, TUHAN YAHWEH 03069, berkatilah kekuatannya, dan Engkau berkenan akan pekerjaan tangannya. Hantamlah pinggang mereka yang bangkit melawannya dan yang membencinya, supaya mereka tidak dapat bangkit!"

Shellabear 2011

Ya ALLAH, berkahilah kecakapannya dan terimalah pekerjaan tangannya. Remukkanlah pinggang orang-orang yang bangkit melawan dia dan yang membenci dia, sehingga orang-orang itu tidak dapat bangkit lagi."

AVB

Ya TUHAN, berkatilah kemampuannya dan terimalah pekerjaan tangannya. Remukkanlah pinggang orang yang bangkit melawannya dan yang membencinya, sehingga orang itu tidak dapat bangkit lagi.”


TB ITL ©

Berkatilah
<01288>
, ya TUHAN
<03069>
, kekuatannya
<02428>
dan berkenanlah
<07521>
kepada pekerjaannya
<06467>
. Remukkanlah
<04272>
pinggang
<04975>
orang yang melawan
<06965>
dia dan yang membenci
<08130>
dia, sehingga
<04480>
mereka tidak dapat bangkit
<06965>
." [
<03027>
]
TL ITL ©

Berkati
<01288>
apalah, ya Tuhan
<03069>
! akan harta bendanya
<02428>
dan berkenan
<07521>
apalah akan perbuatan
<06467>
tangannya
<03027>
! parangkan
<04272>
apalah pinggang
<04975>
orang yang berbangkit
<06965>
hendak melawan dia, dan akan segala pembencinya
<08130>
, supaya mereka itu jangan
<04480>
berbangkit
<06965>
pula!
AYT ITL
TUHAN
<03069>
, berkatilah
<01288>
segala sesuatunya
<02428>
, dan terimalah
<07521>
pekerjaan
<06467>
tangannya
<03027>
. Hancurkanlah
<04272>
pinggang
<04975>
orang-orang yang akan bangkit
<06965>
untuk melawannya dan orang-orang yang membencinya
<08130>
sehingga
<04480>
mereka tidak akan pernah bangkit
<06965>
lagi.” [
<00>
]
AVB ITL
Ya TUHAN
<03069>
, berkatilah
<01288>
kemampuannya
<02428>
dan terimalah
<07521>
pekerjaan
<06467>
tangannya
<03027>
. Remukkanlah
<04272>
pinggang
<04975>
orang yang bangkit
<06965>
melawannya dan yang membencinya
<08130>
, sehingga
<04480>
orang itu tidak dapat bangkit
<06965>
lagi.” [
<00>
]
HEBREW
o
Nwmwqy
<06965>
Nm
<04480>
wyanvmw
<08130>
wymq
<06965>
Myntm
<04975>
Uxm
<04272>
hurt
<07521>
wydy
<03027>
lepw
<06467>
wlyx
<02428>
hwhy
<03069>
Krb (33:11)
<01288>

TB+TSK (1974) ©

Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=33&verse=11
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)