Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 14:23

TB ©

Di hadapan TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih-Nya untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan TUHAN, Allahmu.

AYT

Di depan TUHAN, Allahmu, di tempat yang telah dipilih-Nya untuk menegakkan nama-Nya, kamu boleh makan sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, minyakmu dan anak-anak sulung dari kawanan sapimu atau dombamu. Supaya kamu takut akan TUHAN, Allahmu.

TL ©

Maka di hadapan hadirat Tuhan, Allahmu, pada tempat yang kelak dipilihnya akan menetapkan namanya di sana, hendaklah kamu makan segala perpuluhan gandummu dan air anggurmu dan minyakmu dan anak-anak sulung lembumu dan dombamu, supaya kamu belajar takut akan Tuhan, Allahmu, pada segala hari.

BIS ©

Di hadapan TUHAN Allahmu, di tempat yang dipilih-Nya, untuk tempat ibadah, kamu harus makan persembahan sepersepuluhan dari gandum, air anggur, minyak zaitun serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukanlah hal itu supaya untuk selamanya kamu belajar menghormati TUHAN Allahmu.

TSI

Bawalah perpuluhan itu ke kemah TUHAN yang akan berada di tempat yang Dia tentukan. Nikmatilah di sana berbagai makanan dari perpuluhanmu itu, seperti gandum, minyak zaitun, dan air anggur baru, juga daging dari setiap ternakmu yang pertama dilahirkan oleh induknya. Dengan melakukan semua itu, kamu akan belajar untuk senantiasa takut dan hormat kepada TUHAN.

MILT

Dan engkau harus makan di hadapan TUHAN YAHWEH 03069, Allahmu Elohimmu 0430, di tempat yang akan Dia pilih untuk membuat Nama-Nya berdiam di sana, persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, atau dari anak-anak sulung lembumu dan dombamu supaya engkau belajar takut kepada TUHAN YAHWEH 03069, Allahmu Elohimmu 0430, sepanjang masa.

Shellabear 2011

Makanlah persembahan sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, minyakmu, dan anak-anak sulung dari kawanan sapimu atau kawanan kambing dombamu di hadirat ALLAH, Tuhanmu, yaitu di tempat yang akan dipilih-Nya sebagai tempat untuk menegakkan nama-Nya. Dengan demikian engkau belajar untuk senantiasa bertakwa kepada ALLAH, Tuhanmu.

AVB

Makanlah persembahan sepersepuluh daripada gandummu, anggurmu, minyakmu, dan anak-anak sulung daripada kawanan lembumu atau kawanan dombamu di hadapan TUHAN, Allahmu, iaitu di tempat yang akan dipilih-Nya sebagai tempat untuk menegakkan nama-Nya. Dengan demikian engkau belajar untuk sentiasa bertakwa kepada TUHAN, Allahmu.


TB ITL ©

Di hadapan
<06440>
TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
, di tempat
<04725>
yang
<0834>
akan dipilih-Nya
<0977>
untuk membuat
<07931>

<00>
nama-Nya
<08034>
diam
<00>

<07931>
di sana
<08033>
, haruslah engkau memakan
<0398>
persembahan persepuluhan
<04643>
dari gandummu
<01715>
, dari anggurmu
<08492>
dan minyakmu
<03323>
, ataupun dari anak-anak sulung
<01062>
lembu sapimu
<01241>
dan kambing dombamu
<06629>
, supaya
<04616>
engkau belajar
<03925>
untuk selalu
<03117>

<03605>
takut
<03372>
akan TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
.
TL ITL ©

Maka di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03069>
, Allahmu
<0430>
, pada tempat
<04725>
yang
<0834>
kelak dipilihnya
<0977>
akan menetapkan
<07931>
namanya
<08034>
di sana
<08033>
, hendaklah kamu makan
<0398>
segala perpuluhan
<04643>
gandummu
<01715>
dan air anggurmu
<08492>
dan minyakmu
<03323>
dan anak-anak sulung
<01062>
lembumu
<01241>
dan dombamu
<06629>
, supaya
<04616>
kamu belajar
<03925>
takut
<03372>
akan Tuhan
<03069>
, Allahmu
<0430>
, pada segala
<03605>
hari
<03117>
.
AYT ITL
Di depan
<06440>
TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
, di tempat
<04725>
yang
<0834>
telah dipilih-Nya
<0977>
untuk menegakkan
<07931>
nama-Nya
<08034>
, kamu boleh makan
<0398>
sepersepuluh
<04643>
dari gandummu
<01715>
, anggurmu
<08492>
, minyakmu
<03323>
dan anak-anak sulung
<01062>
dari kawanan sapimu
<01241>
atau dombamu
<06629>
. Supaya
<04616>
kamu takut
<03372>
akan TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
. [
<08033>

<03925>

<0853>

<03605>

<03117>
]
AVB ITL
Makanlah
<0398>
persembahan sepersepuluh
<04643>
daripada gandummu
<01715>
, anggurmu
<08492>
, minyakmu
<03323>
, dan anak-anak sulung
<01062>
daripada kawanan lembumu
<01241>
atau kawanan dombamu
<06629>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
, iaitu di tempat
<04725>
yang
<0834>
akan dipilih-Nya
<0977>
sebagai tempat
<08033>
untuk menegakkan
<07931>
nama-Nya
<08034>
. Dengan demikian
<04616>
engkau belajar
<03925>
untuk sentiasa
<03605>

<03117>
bertakwa
<03372>
kepada TUHAN
<03069>
, Allahmu
<0430>
. [
<0853>
]
HEBREW
Mymyh
<03117>
lk
<03605>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03069>
ta
<0853>
haryl
<03372>
dmlt
<03925>
Neml
<04616>
Knauw
<06629>
Krqb
<01241>
trkbw
<01062>
Krhuyw
<03323>
Ksryt
<08492>
Kngd
<01715>
rvem
<04643>
Ms
<08033>
wms
<08034>
Nksl
<07931>
rxby
<0977>
rsa
<0834>
Mwqmb
<04725>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03069>
ynpl
<06440>
tlkaw (14:23)
<0398>

TB+TSK (1974) ©

Di hadapan TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih-Nya untuk membuat nama-Nya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan TUHAN, Allahmu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=14&verse=23
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)