Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Ulangan 13:6

TB ©

Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,

AYT

Jika saudaramu laki-laki, anak dari ibumu, anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, atau istrimu, atau sahabat karibmu dengan diam-diam membujukmu dan berkata, “Marilah kita pergi dan melayani ilah lain yang tidak pernah dikenal olehmu dan nenek moyangmu.

TL ©

Maka jikalau kiranya saudaramu yang seibu dengan dikau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau bini yang diribaanmu, atau sahabatmu yang kekasih hatimu itu membujuk akan kamu sembuni-sembuni, katanya: Mari kita pergi berbuat bakti kepada dewa-dewa yang tiada dikenal oleh kamu atau oleh nenek moyangmupun tidak,

BIS ©

Apabila saudaramu atau anakmu laki-laki atau perempuan, atau istrimu yang kaukasihi atau kawan karibmu dengan diam-diam membujukmu untuk menyembah ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal dan tidak dikenal leluhurmu, ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang tinggal dekat dan jauh,

MILT

Apabila saudara laki-lakimu, anak laki-laki ibumu, atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu yang seperti jiwamu sendiri membujuk engkau diam-diam, dengan mengatakan, "Marilah kita pergi dan beribadah kepada allah ilah-ilah 0430 lain yang engkau atau leluhurmu tidak mengenalnya,

Shellabear 2011

Apabila saudara laki-lakimu (anak ibumu), anak laki-lakimu, anak perempuanmu, istrimu sendiri, atau sahabatmu yang paling karib membujuk engkau secara diam-diam dengan berkata, Mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu,

AVB

Seandainya saudara lelakimu, iaitu anak lelaki ibumu, atau anak lelakimu, atau anak perempuanmu, atau isterimu sendiri yang dikasihi, atau sahabatmu yang paling karib memujuk engkau secara diam-diam dengan berkata, ‘Mari kita beribadat kepada tuhan-tuhan lain,’ tuhan-tuhan yang tidak kamu kenal atau dikenali oleh nenek moyangmu,


TB ITL ©

Apabila
<03588>
saudaramu laki-laki
<0251>
, anak
<01121>
ibumu
<0517>
, atau
<0176>
anakmu laki-laki
<01121>
atau
<0176>
anakmu perempuan
<01323>
atau
<0176>
isterimu
<0802>
sendiri
<02436>
atau
<0176>
sahabat karibmu
<07453>
membujuk
<05496>
engkau
<05315>
diam-diam
<05643>
, katanya
<0559>
: Mari kita berbakti
<05647>
kepada allah
<0430>
lain
<0312>
yang
<0834>
tidak
<03808>
dikenal
<03045>
olehmu
<0859>
ataupun oleh nenek moyangmu
<01>
, [
<0834>

<01980>
]
TL ITL ©

Maka jikalau
<03588>
kiranya
<05496>
saudaramu
<0251>
yang seibu
<0517>
dengan dikau, atau
<0176>
anakmu
<01121>
laki-laki, atau
<0176>
anakmu perempuan
<01323>
, atau
<0176>
bini
<0802>
yang diribaanmu
<02436>
, atau
<0176>
sahabatmu
<07453>
yang
<0834>
kekasih hatimu
<05315>
itu membujuk akan kamu sembuni-sembuni
<05643>
, katanya
<0559>
: Mari kita pergi
<01980>
berbuat bakti
<05647>
kepada dewa-dewa
<0430>
yang
<0834>
tiada
<03808>
dikenal
<03045>
oleh kamu
<0859>
atau oleh nenek moyangmupun
<01>
tidak,
AYT ITL
Jika
<03588>
saudaramu laki-laki
<0251>
, anak
<01121>
dari ibumu
<0517>
, anak laki-lakimu
<01121>
atau
<0176>

<0176>
anak perempuanmu
<01323>
, atau
<0176>
istrimu
<0802>

<02436>
, atau
<0176>
sahabat karibmu
<07453>
dengan diam-diam
<05643>
membujukmu
<05496>
dan berkata
<0559>
, “Marilah kita pergi
<01980>
dan melayani
<05647>
ilah
<0430>
lain
<0312>
yang
<0834>
tidak
<03808>
pernah dikenal
<03045>
olehmu dan nenek moyangmu
<01>
. [
<0834>

<05315>

<0859>
]
HEBREW
Kytbaw
<01>
hta
<0859>
tedy
<03045>
al
<03808>
rsa
<0834>
Myrxa
<0312>
Myhla
<0430>
hdbenw
<05647>
hkln
<01980>
rmal
<0559>
rtob
<05643>
Kspnk
<05315>
rsa
<0834>
Ker
<07453>
wa
<0176>
Kqyx
<02436>
tsa
<0802>
wa
<0176>
Ktb
<01323>
wa
<0176>
Knb
<01121>
wa
<0176>
Kma
<0517>
Nb
<01121>
Kyxa
<0251>
Ktyoy
<05496>
yk
<03588>
(13:6)
<13:7>

TB+TSK (1974) ©

Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau isterimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya: Mari kita berbakti kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=5&chapter=13&verse=6
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)