Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Efesus 6:21

TB ©

Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu.

AYT

Tikhikus, saudara seimanku yang terkasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan, akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu supaya kamu juga tahu bagaimana keadaanku dan apa yang aku perbuat.

TL ©

Tetapi supaya kamu ini pun dapat mengetahui halku dan bagaimana keadaanku, maka Tikhikus, saudara yang dikasihi itu lagi hamba yang setiawan di dalam Tuhan, akan menyatakan sekaliannya itu kepadamu,

BIS ©

Tikhikus, saudara kita dan pelayan yang setia dalam pekerjaan Tuhan, akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu tentang saya, supaya kalian tahu keadaan saya dan pekerjaan saya.

MILT

Dan supaya kamu juga mengetahui hal-hal mengenai diriku, yaitu apa yang kulakukan, Tikhikus, saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan segala sesuatu kepadamu.

Shellabear 2011

Agar kamu dapat mengetahui bagaimana keadaanku dan apa yang kulakukan, maka Tikhikus akan memberitahukannya kepadamu. Ia adalah saudara kita yang terkasih dan seorang abdi umat yang dapat dipercaya di dalam Tuhan.

AVB

Tetapi supaya kamu tahu hal ehwalku dan bagaimana keadaanku, maka Tikhikus, seorang saudara yang dikasihi dan hamba yang beriman kepada Tuhan, akan memberitahu segalanya kepadamu.


TB ITL ©

Supaya
<2443>
kamu
<1492>

<0>
juga
<1161>
mengetahui
<0>

<1492>
keadaan dan
<2532>
hal ihwalku
<2596>

<1691>
, maka Tikhikus
<5190>
, saudara
<80>
kita yang kekasih
<27>
dan
<2532>
pelayan
<1249>
yang setia
<4103>
di dalam
<1722>
Tuhan
<2962>
, akan memberitahukan
<1107>
semuanya
<3956>
kepada kamu
<5213>
. [
<5210>

<5101>

<4238>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
supaya
<2443>
kamu
<5210>
ini pun dapat
<5101>
mengetahui
<1492>
halku dan
<2532>
bagaimana
<5101>
keadaanku
<2596>

<1691>

<4238>
, maka Tikhikus
<5190>
, saudara
<80>
yang dikasihi
<27>
itu lagi hamba yang setiawan
<4103>
di
<1722>
dalam Tuhan
<2962>
, akan menyatakan
<1107>
sekaliannya
<3956>
itu kepadamu
<5213>
,
AYT ITL
Tikhikus
<5190>
, saudara seimanku
<80>
yang
<3588>
terkasih
<27>
dan
<2532>
pelayan
<1249>
yang setia
<4103>
dalam
<1722>
Tuhan
<2962>
, akan memberitahukan
<1107>
segala sesuatu
<3956>
kepadamu
<5213>
supaya
<2443>
kamu juga
<1161>
tahu
<1492>
bagaimana keadaanku
<2596>
dan
<2532>
apa
<5101>
yang
<3588>
aku
<1691>
perbuat
<4238>
. [
<5210>
]
GREEK
ina
<2443>
CONJ
de
<1161>
CONJ
eidhte
<1492> (5762)
V-RAS-2P
kai
<2532>
CONJ
umeiv
<5210>
P-2NP
ta
<3588>
T-APN
kat
<2596>
PREP
eme
<1691>
P-1AS
ti
<5101>
I-ASN
prassw
<4238> (5719)
V-PAI-1S
panta
<3956>
A-APN
gnwrisei
<1107> (5692)
V-FAI-3S
umin
<5213>
P-2DP
tucikov
<5190>
N-NSM
o
<3588>
T-NSM
agaphtov
<27>
A-NSM
adelfov
<80>
N-NSM
kai
<2532>
CONJ
pistov
<4103>
A-NSM
diakonov
<1249>
N-NSM
en
<1722>
PREP
kuriw
<2962>
N-DSM

TB+TSK (1974) ©

Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=49&chapter=6&verse=21
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)