Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Korintus 7:37

TB ©

Tetapi kalau ada seorang, yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.

AYT

Namun, ia yang sudah mantap dalam hatinya, tidak sedang di bawah paksaan, memiliki kuasa atas keinginannya sendiri, dan sudah memutuskan dalam hatinya untuk tidak menikahi gadisnya itu, maka ia pun bertindak dengan baik.

TL ©

Tetapi siapa yang tetap hatinya dan dengan tiada terpaksa, melainkan ada kuasa atas kehendaknya sendiri, dan sudah menetapkan di dalam hatinya hendak memeliharakan anak perawannya itu, maka perbuatannya itu baik juga.

BIS ©

Tetapi kalau seseorang sudah membuat keputusan di dalam hatinya untuk tidak kawin dengan tunangannya dan keputusannya itu tidak terpaksa, maka yang dilakukannya itu baik, asal ia kuat melakukannya.

MILT

Namun, orang yang berdiri teguh, tegar di dalam hati, tidak merasa tertekan, sebaliknya, dia mempunyai kuasa atas hasratnya sendiri dan telah memutuskan hal ini dalam hatinya untuk menjaga kegadisannya sendiri, maka dia bertindak dengan baik.

Shellabear 2011

Akan tetapi, jika seseorang telah menetapkan hatinya, tidak merasa terpaksa melainkan merasa bebas menentukan kehendaknya sendiri, dan sudah memutuskan untuk tidak menikah dengan seorang gadis, maka perbuatannya itu pun baik.

AVB

Tetapi jika seorang lelaki dengan kerelaannya sendiri mengambil keputusan dalam hatinya untuk tidak berkahwin dengan gadis tunangnya itu, dan dia dapat mengawal nafsunya, serta tahu apa yang akan dilakukannya, maka lebih baiklah dia tidak berkahwin.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
kalau ada seorang, yang tidak
<3361>
dipaksa
<2192>

<318>
untuk berbuat demikian
<5124>
, benar-benar yakin
<1476>
dalam
<1722>

<1722>
hatinya
<2588>
dan
<2532>
benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya
<3933>
, ia berbuat
<4160>
baik
<2573>
. [
<3739>

<2476>

<846>

<1849>

<1161>

<2192>

<4012>

<2398>

<2307>

<2919>

<2398>

<2588>

<5083>

<1438>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
siapa yang
<3739>
tetap
<2476>
hatinya
<2588>
dan dengan tiada terpaksa
<1476>
, melainkan
<3361>
ada
<2192>
kuasa
<1849>
atas kehendaknya
<2192>

<4012>

<2307>
sendiri
<2398>
, dan
<2532>
sudah menetapkan
<5124>

<2919>
di dalam
<1722>

<1722>
hatinya
<2588>
hendak
<2919>
memeliharakan
<5083>
anak perawannya
<3933>
itu, maka perbuatannya
<2573>

<4160>
itu baik
<2573>
juga.
AYT ITL
Namun
<1161>
, ia yang sudah mantap
<2476>
dalam
<1722>
hatinya
<2588>
, tidak
<3361>
sedang di bawah
<2192>
paksaan
<318>
, memiliki
<2192>
kuasa
<1849>
atas
<3588>
keinginannya
<2307>
sendiri
<2398>
, dan
<5124>
sudah memutuskan
<2919>
dalam
<1722>
hatinya
<2588>
untuk tidak menikahi
<5083>
gadisnya
<3933>
itu, maka ia pun bertindak
<4160>
dengan baik
<2573>
. [
<3739>

<846>

<1476>

<1161>

<4012>

<2532>

<2398>

<1438>
]
GREEK
ov
<3739>
R-NSM
de
<1161>
CONJ
esthken
<2476> (5758)
V-RAI-3S

<2476> (5707)
V-IAI-3S
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
kardia
<2588>
N-DSF
autou
<846>
P-GSM
edraiov
<1476>
A-NSM
mh
<3361>
PRT-N
ecwn
<2192> (5723)
V-PAP-NSM
anagkhn
<318>
N-ASF
exousian
<1849>
N-ASF
de
<1161>
CONJ
ecei
<2192> (5719)
V-PAI-3S
peri
<4012>
PREP
tou
<3588>
T-GSN
idiou
<2398>
A-GSN
yelhmatov
<2307>
N-GSN
kai
<2532>
CONJ
touto
<5124>
D-ASN
kekriken
<2919> (5758)
V-RAI-3S
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
idia
<2398>
A-DSF
kardia
<2588>
N-DSF
threin
<5083> (5721)
V-PAN
thn
<3588>
T-ASF
eautou
<1438>
F-3GSM
paryenon
<3933>
N-ASF
kalwv
<2573>
ADV
poihsei
<4160> (5692)
V-FAI-3S

TB+TSK (1974) ©

Tetapi kalau ada seorang, yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=46&chapter=7&verse=37
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)