Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

1 Korintus 12:10

TB ©

Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.

AYT

Kepada yang lain diberikan pekerjaan-pekerjaan mukjizat, kepada yang lain nubuatan. Kepada yang lain diberikan kemampuan untuk membedakan roh-roh, kepada yang lain berbagai macam bahasa lidah, dan yang lain mengartikan bahasa-bahasa lidah itu.

TL ©

dan kepada orang lain, perbuatan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membedakan segala roh, dan kepada orang lain berjenis-jenis karunia lidah, dan kepada yang lain pengetahuan mengartikan makna lidah itu.

BIS ©

Kepada seorang diberikan kuasa untuk mengadakan keajaiban dan kepada yang lain diberikan karunia untuk memberitahukan rencana-rencana Allah. Kepada yang lain lagi Roh itu memberi kesanggupan untuk membeda-bedakan mana karunia yang dari Roh Allah dan mana yang bukan. Ada yang diberikan kesanggupan untuk berbicara dengan berbagai bahasa yang ajaib, dan ada pula yang diberikan kesanggupan untuk menerangkan arti bahasa-bahasa itu.

TSI

Saudara seiman yang lain diberi-Nya kemampuan untuk melakukan keajaiban, dan yang lainnya lagi kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Roh Allah. Ada yang mendapat kemampuan untuk membedakan pesan yang dari Roh Allah dan yang dari roh jahat. Ada orang yang menerima kemampuan untuk berbicara dalam berbagai bahasa lain sesuai pimpinan Roh Allah. Dan ada juga yang diberi kemampuan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa lain itu.

MILT

Dan kepada yang lain, pekerjaan mukjizat, dan kepada yang lain, nubuatan, dan kepada yang lain, membedakan roh-roh. Dan kepada orang yang berbeda, berjenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain, penafsiran bahasa lidah.

Shellabear 2011

Kepada yang seorang karunia untuk mengadakan berbagai mukjizat, kepada yang lain karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lainnya lagi karunia untuk membedakan ruh-ruh. Ada pula orang yang diberi karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa karunia Ruh itu sendiri, dan orang yang lain lagi diberi karunia untuk menafsirkan bahasa-bahasa tersebut.

AVB

Kepada yang lain diberi kurnia untuk mengerjakan mukjizat, ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyampaikan perkhabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan untuk membezakan roh-roh. Ada juga mereka yang diberi kurnia untuk bertutur dalam pelbagai lidah, dan ada pula yang diberi kurnia untuk mentafsirkan lidah-lidah itu.


TB ITL ©

Kepada yang seorang
<243>
Roh memberikan kuasa untuk mengadakan
<1755>
mujizat
<1411>
, dan kepada yang lain
<243>
Ia memberikan karunia untuk bernubuat
<4394>
, dan kepada yang lain
<243>
lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan
<1253>
bermacam-macam roh
<4151>
. Kepada yang seorang
<2087>
Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh
<1100>
, dan kepada yang lain
<243>
Ia memberikan karunia untuk menafsirkan
<2058>
bahasa roh
<1100>
itu. [
<1161>

<1161>

<1161>

<1085>

<1161>
]
TL ITL ©

dan kepada orang lain
<243>
, perbuatan
<1755>
mujizat
<1411>
, dan kepada yang lain
<243>
nubuat
<4394>
, dan kepada yang lain
<243>
membedakan
<1253>
segala roh
<4151>
, dan
<1085>
kepada orang lain
<2087>

<243>
berjenis-jenis
<1085>
karunia lidah
<1100>
, lidah
<1100>
, dan kepada yang lain
<243>
pengetahuan mengartikan
<1161>
makna
<2058>
lidah
<1100>
itu.
AYT ITL
Kepada yang lain
<243>
diberikan pekerjaan-pekerjaan
<1755>
mukjizat
<1411>
, kepada yang lain
<243>
nubuatan
<4394>
. Kepada yang lain
<243>
diberikan kemampuan untuk membedakan
<1253>
roh-roh
<4151>
, kepada yang lain
<2087>
berbagai macam
<1085>
bahasa lidah
<1100>
, dan yang lain
<243>
mengartikan
<2058>
bahasa-bahasa lidah
<1100>
itu. [
<1161>

<1161>

<1161>

<1161>
]
AVB ITL
Kepada
<1161>
yang lain
<243>
diberi kurnia untuk mengerjakan
<1755>
mukjizat
<1411>
, ada yang
<243>
diberi kebolehan bernubuat
<4394>
dan
<1161>
menyampaikan perkhabaran daripada Allah. Juga
<1161>
ada mereka
<243>
yang dikurniai kebolehan untuk membezakan
<1253>
roh-roh
<4151>
. Ada juga mereka
<2087>
yang diberi kurnia untuk bertutur dalam pelbagai
<1085>
lidah
<1100>
, dan
<1161>
ada pula
<243>
yang diberi kurnia untuk mentafsirkan
<2058>
lidah-lidah
<1100>
itu.
GREEK
allw
<243>
A-DSM
de
<1161>
CONJ
energhmata
<1755>
N-NPN
dunamewn
<1411>
N-GPF
allw
<243>
A-DSM
[de]
<1161>
CONJ
profhteia
<4394>
N-NSF
allw
<243>
A-DSM
[de]
<1161>
CONJ
diakriseiv
<1253>
N-NPF
pneumatwn
<4151>
N-GPN
eterw
<2087>
A-DSM
genh
<1085>
N-NPN
glwsswn
<1100>
N-GPF
allw
<243>
A-DSM
de
<1161>
CONJ
ermhneia
<2058>
N-NSF
glwsswn
<1100>
N-GPF

TB+TSK (1974) ©

Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=46&chapter=12&verse=10
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)