Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Roma 12:18

TB ©

Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!

AYT

Jika mungkin, jika itu tergantung kepadamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang.

TL ©

Jikalau boleh, dengan seboleh-bolehnya daripada pihak kamu, hendaklah kamu berdamai dengan orang sekalian.

BIS ©

Dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang.

MILT

jika mungkin hal itu dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang.

Shellabear 2011

Jika mungkin, yaitu apabila bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang.

AVB

Setakat yang mungkin, jika dalam keupayaanmu, hiduplah dalam damai dengan semua manusia.


TB ITL ©

Sedapat-dapatnya
<1415>
, kalau
<1487>
hal itu bergantung
<1537>
padamu
<5216>
, hiduplah dalam perdamaian
<1514>
dengan
<3326>
semua
<3956>
orang
<444>
!
TL ITL ©

Jikalau
<1487>
boleh
<1415>
, dengan
<3326>
seboleh-bolehnya
<1415>
daripada
<3326>
daripada
<1537>
pihak kamu, hendaklah kamu
<5216>
berdamai
<1514>
dengan
<3326>
orang
<444>
sekalian
<3956>
.
AYT ITL
Jika
<1487>
mungkin
<1415>
, sekiranya
<0>
hal itu tergantung
<1537>
padamu
<5216>
, hiduplah dalam perdamaian
<1514>
dengan
<3326>
semua
<3956>
orang
<444>
. [
<3588>
]
GREEK
ei
<1487>
COND
dunaton
<1415>
A-NSN
to
<3588>
T-NSN
ex
<1537>
PREP
umwn
<5216>
P-2GP
meta
<3326>
PREP
pantwn
<3956>
A-GPM
anyrwpwn
<444>
N-GPM
eirhneuontev
<1514> (5723)
V-PAP-NPM

TB+TSK (1974) ©

Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=45&chapter=12&verse=18
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)