Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 27:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 27:11

Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda dari pada kepada perkataan Paulus.

AYT (2018)

Namun, perwira itu lebih percaya kepada nakhoda dan pemilik kapal daripada perkataan Paulus.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 27:11

Akan tetapi penghulu laskar itu terlebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda kapal itu daripada sekalian yang dikatakan oleh Paulus itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 27:11

Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan kapten kapal daripada kata-kata Paulus.

TSI (2014)

Tetapi Yulius lebih percaya kepada orang yang mengemudikan kapal dan pemilik kapal, daripada kata-kata Paulus.

TSI3 (2014)

Tetapi Yulius lebih percaya kepada pengemudi dan pemilik kapal daripada kata-kata Paulus.

MILT (2008)

Namun, perwira itu lebih diyakinkan oleh pemilik kapal dan nakhoda daripada apa yang dikatakan oleh Paulus.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan pemilik kapal daripada kepada kata-kata Paul.

AVB (2015)

Tetapi ketua tentera itu lebih mempercayai kata pengemudi dan pemilik kapal itu daripada kata Paulus.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 27:11

Tetapi
<1161>
perwira
<1543>
itu lebih
<3123>
percaya
<3982>
kepada jurumudi
<2942>
dan
<2532>
nakhoda
<3490>
dari pada
<2228>
kepada
<5259>
perkataan
<3004>
Paulus
<3972>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kis 27:11

Akan tetapi
<1161>
penghulu laskar
<1543>
itu terlebih
<3123>
percaya
<3982>
kepada jurumudi
<2942>
dan
<2532>
nakhoda kapal
<3490>
itu daripada
<2228>
sekalian yang dikatakan
<3004>
oleh
<5259>
Paulus
<3972>
itu.
AYT ITL
Namun
<1161>
, perwira
<1543>
itu lebih
<3123>
percaya
<3982>
kepada
<3588>
nakhoda
<2942>
dan
<2532>
pemilik kapal
<3490>
daripada
<2228>
perkataan
<5259>
Paulus
<3972>
.

[<3004>]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
ekatontarchv
<1543>
N-NSM
tw
<3588>
T-DSM
kubernhth
<2942>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
tw
<3588>
T-DSM
nauklhrw
<3490>
N-DSM
mallon
<3123>
ADV
epeiyeto
<3982> (5712)
V-IPI-3S
h
<2228>
PRT
toiv
<3588>
T-DPN
upo
<5259>
PREP
paulou
<3972>
N-GSM
legomenoiv
<3004> (5746)
V-PPP-DPN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 27:11

Tetapi perwira itu lebih percaya 1  kepada jurumudi dan nakhoda dari pada kepada perkataan Paulus.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA