Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 22:27

TB ©

Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata: "Katakanlah, benarkah engkau warganegara Rum?" Jawab Paulus: "Benar."

AYT

Maka, kepala pasukan itu datang dan berkata kepada Paulus, “Katakan kepadaku, apakah kamu seorang warga negara Roma?” Dan, Paulus berkata, “Ya.”

TL ©

Maka panglima laskar itu pun datanglah serta berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, engkau ini sungguhkah orang Rum?" Maka katanya, "Sungguh."

BIS ©

Maka komandan itu pergi kepada Paulus dan bertanya, "Coba beritahukan, apakah engkau warga negara Roma!" "Ya," kata Paulus, "saya warga negara Roma."

TSI

Maka komandan batalion itu mendatangi Paulus dan bertanya, “Katakanlah kepada saya: Apa benar kamu warga negara Roma?” “Benar,” jawab Paulus.

MILT

Dan sambil menghampiri, perwira itu berkata, "Katakanlah kepadaku, apakah engkau ini seorang Romawi?" Dan dia berkata, "Ya!"

Shellabear 2011

Maka kepala pasukan itu datang kepada Paul dan berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apakah engkau warga negara Rum?" Jawab Paul, "Betul."

AVB

Ketua pasukan tentera itu mendapatkan Paulus lalu berkata, “Katakanlah kepadaku, adakah engkau ini warga negeri Roma?” Paulus menjawab, “Ya.”


TB ITL ©

Maka
<1161>
datanglah
<4334>
kepala pasukan
<5506>
itu kepada Paulus
<846>
dan berkata
<2036>
: "Katakanlah
<3004>
, benarkah engkau
<4771>
warganegara Rum
<4514>
?" Jawab
<5346>
Paulus: "Benar
<3483>
." [
<3427>

<1487>

<1161>
]
TL ITL ©

Maka
<1161>
panglima
<5506>
laskar itu pun datanglah
<4334>
serta berkata
<2036>
kepadanya
<846>
, "Katakanlah
<3004>
kepadaku
<3427>
, engkau
<4771>
ini sungguhkah
<1487>
orang Rum
<4514>
?" Maka
<1161>
katanya
<5346>
, "Sungguh
<3483>
."
AYT ITL
Maka
<1161>
, kepala pasukan
<5506>
itu datang
<4334>
dan berkata
<2036>
kepada Paulus
<846>
, "Katakan
<3004>
kepadaku
<3427>
, apakah kamu
<4771>
seorang warga negara Roma
<4514>
?" Dan
<1161>
, Paulus berkata
<5346>
, "Ya
<3483>
." [
<1487>
]
AVB ITL
Ketua pasukan tentera
<5506>
itu mendapatkan
<4334>
Paulus
<846>
lalu berkata
<2036>
, “Katakanlah
<3004>
kepadaku
<3427>
, adakah engkau
<4771>
ini warga negeri Roma
<4514>
?” Paulus menjawab
<5346>
, “Ya
<3483>
.” [
<1161>

<1487>

<1161>
]
GREEK
proselywn
<4334> (5631)
V-2AAP-NSM
de
<1161>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
ciliarcov
<5506>
N-NSM
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autw
<846>
P-DSM
lege
<3004> (5720)
V-PAM-2S
moi
<3427>
P-1DS
su
<4771>
P-2NS
rwmaiov
<4514>
A-NSM
ei
<1487>
COND
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
efh
<5346> (5713)
V-IXI-3S
nai
<3483>
PRT

TB+TSK (1974) ©

Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata: "Katakanlah, benarkah engkau warganegara Rum?" Jawab Paulus: "Benar."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=22&verse=27
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)