Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 21:25

TB ©

Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan."

AYT

Namun, mengenai bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya, kami telah menulis surat dan memutuskan bahwa mereka harus menghindar dari, ‘daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala, dan dari darah, dan dari apa yang sudah dicekik, dan dari dosa-dosa seksual.’”

TL ©

Tetapi akan hal orang kafir yang percaya itu, kami sudah berkirim surat memberi keputusan, supaya mereka itu menjauhkan dirinya daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah, dan daripada binatang yang mati darah tertahan, dan daripada zinah."

BIS ©

Tetapi mengenai orang yang bukan Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, kami sudah mengirim surat kepada mereka tentang keputusan kami bahwa mereka tidak boleh makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, tidak boleh makan darah, atau makan binatang yang mati dicekik; dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang cabul."

MILT

Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, kami telah menulis surat dengan memutuskan, bahwa mereka tidak lagi meneliti apa pun yang seperti ini, selain mereka menjaga diri, baik dari persembahan berhala, maupun darah, maupun binatang yang mati tercekik, dan dari percabulan."

Shellabear 2011

Mengenai orang-orang yang sudah percaya dari kalangan yang tidak termasuk bani Israil, kami sudah mengirim surat kepada mereka dan memberitahukan keputusan-keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhi apa saja yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tidak makan darah, tidak makan daging binatang yang mati dicekik, dan menjauhi percabulan."

AVB

Namun demikian, tentang orang bangsa asing yang percaya akan Yesus, kami telah berkirim surat memberikan hukum bahawa mereka hendaklah menjauhkan diri daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, daripada darah, daging binatang yang mati dicekik dan daripada perbuatan cabul.”


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
mengenai
<4012>
bangsa-bangsa lain
<1484>
, yang telah menjadi percaya
<4100>
, sudah kami tuliskan
<649>
keputusan-keputusan
<2919>
kami
<2249>
, yaitu mereka harus menjauhkan diri
<5442>
dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala
<1494>
, dari darah
<129>
, dari daging binatang yang mati dicekik
<4156>
dan
<2532>
dari percabulan
<4202>
." [
<846>

<5037>

<2532>

<2532>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
akan hal orang kafir
<1484>
yang percaya
<4100>
itu, kami
<2249>
sudah berkirim surat
<649>
memberi keputusan
<2919>
, supaya mereka
<846>
itu menjauhkan
<5442>
dirinya daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala
<1494>
, dan
<2532>
daripada darah
<129>
, dan
<2532>
daripada binatang yang mati darah tertahan
<4156>
, dan
<2532>
daripada zinah
<4202>
."
AYT ITL
Namun
<1161>
, mengenai
<4012>
bangsa-bangsa lain
<1484>
yang
<3588>
menjadi percaya
<4100>
, kami
<2249>
telah menulis surat
<649>
dan memutuskan
<2919>
bahwa mereka
<846>
harus menghindar
<5442>
dari, 'daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala
<1494>
, dan
<2532>
dari darah
<129>
, dan
<2532>
dari apa yang sudah dicekik
<4156>
, dan
<2532>
dari dosa-dosa seksual
<4202>
.'" [
<5037>
]
GREEK
peri
<4012>
PREP
de
<1161>
CONJ
twn
<3588>
T-GPM
pepisteukotwn
<4100> (5761)
V-RAP-GPM
eynwn
<1484>
N-GPN
hmeiv
<2249>
P-1NP
apesteilamen
<649> (5656)
V-AAI-1P
krinantev
<2919> (5660)
V-AAP-NPM
fulassesyai
<5442> (5733)
V-PMN
autouv
<846>
P-APM
to
<3588>
T-ASN
te
<5037>
PRT
eidwloyuton
<1494>
A-ASN
kai
<2532>
CONJ
aima
<129>
N-ASN
kai
<2532>
CONJ
pnikton
<4156>
A-ASN
kai
<2532>
CONJ
porneian
<4202>
N-ASF

TB+TSK (1974) ©

Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=21&verse=25
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)