Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 19:7

TB ©

Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang.

AYT

Mereka semua berjumlah kira-kira dua belas orang laki-laki.

TL ©

Maka sekaliannya itu ada kira-kira dua belas orang.

BIS ©

Jumlah mereka semuanya ada kira-kira dua belas orang.

MILT

Dan mereka semuanya kira-kira ada dua belas orang.

Shellabear 2011

Jumlah mereka semua kira-kira dua belas orang.

AVB

Semuanya ada kira-kira dua belas orang.


TB ITL ©

Jumlah
<3956>
mereka adalah
<1510>
kira-kira
<5616>
dua belas
<1427>
orang
<435>
. [
<1161>
]
TL ITL ©

Maka
<1161>
sekaliannya
<3956>
itu ada
<435>
kira-kira
<5616>
dua belas
<1427>
orang.
AYT ITL
Mereka semua
<3956>
berjumlah
<1510>
kira-kira
<5616>
dua belas
<1427>
orang laki-laki
<435>
. [
<1161>
]
GREEK
hsan
<1510> (5713)
V-IXI-3P
de
<1161>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
pantev
<3956>
A-NPM
andrev
<435>
N-NPM
wsei
<5616>
ADV
dwdeka
<1427>
A-NUI

TB+TSK (1974) ©

Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=19&verse=7
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)