Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Kisah Para Rasul 16:38

TB ©

Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar, bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka.

AYT

Para polisi itu memberitahukan perkataan-perkataan itu kepada para pembesar kota. Mereka takut ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma.

TL ©

Maka perkataan itu dimaklumkan pula oleh pegawai-pegawai Majelis kepada penghulu-penghulu negeri itu. Lalu mereka itu pun takutlah tatkala didengarnya keduanya itu orang Rum.

BIS ©

Petugas-petugas polisi itu melaporkan hal itu kepada pejabat-pejabat pemerintah Roma. Ketika pejabat-pejabat itu mendengar bahwa Paulus dan Silas warga negara Roma, mereka menjadi takut.

TSI

Lalu para petugas keamanan itu pergi melaporkan kata-kata Paulus kepada pejabat-pejabat kota. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut. Karena kalau hal itu dilaporkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena hukuman.

MILT

Dan para penyesah itu melaporkan perkataan ini kepada para komandan pengawal kota. Dan mereka menjadi takut karena mendengar bahwa keduanya adalah warga Romawi.

Shellabear 2011

Lalu pejabat-pejabat itu menyampaikan berita tersebut kepada para pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa kedua rasul itu adalah warga negara Rum, mereka menjadi takut.

AVB

Kata-kata Paulus itu disampaikan oleh anggota penguasa kepada pegawai-pegawai itu. Apabila mendengar bahawa Paulus dan Silas orang Romawi, pegawai-pegawai itu pun takut


TB ITL ©

Pejabat-pejabat
<4465>
itu menyampaikan
<518>
perkataan
<4487>
itu
<5023>
kepada pembesar-pembesar kota
<4755>
. Ketika
<1161>
mereka mendengar
<191>
, bahwa
<3754>
Paulus dan Silas adalah
<1510>
orang Rum
<4514>
, maka takutlah mereka
<5399>
. [
<1161>
]
TL ITL ©

Maka
<1161>
perkataan
<4487>
itu dimaklumkan
<518>
pula oleh pegawai-pegawai
<4465>
Majelis kepada penghulu-penghulu negeri
<4755>
itu. Lalu mereka itu pun takutlah
<5399>
tatkala
<1161>
didengarnya
<191>
keduanya itu orang Rum
<4514>
.
AYT ITL
Para polisi
<4465>
itu memberitahukan
<518>
perkataan-perkataan
<4487>
itu
<5023>
kepada hakim-hakim
<4755>
kota. Mereka takut
<5399>
ketika
<1161>
mereka mendengar
<191>
bahwa
<3754>
Paulus dan Silas adalah warga negara Roma
<4514>
. [
<1161>

<1510>
]
AVB ITL
Kata-kata
<4487>
Paulus itu
<5023>
disampaikan
<518>
oleh anggota penguasa
<4465>
kepada pegawai-pegawai
<4755>
itu. Apabila mendengar
<191>
bahawa
<3754>
Paulus dan Silas orang Romawi
<4514>
, pegawai-pegawai itu pun takut
<5399>
[
<1161>

<1161>

<1510>
]
GREEK
aphggeilan
<518> (5656)
V-AAI-3P
de
<1161>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
strathgoiv
<4755>
N-DPM
oi
<3588>
T-NPM
rabdoucoi
<4465>
N-NPM
ta
<3588>
T-APN
rhmata
<4487>
N-APN
tauta
<5023>
D-APN
efobhyhsan
<5399> (5675)
V-AOI-3P
de
<1161>
CONJ
akousantev
<191> (5660)
V-AAP-NPM
oti
<3754>
CONJ
rwmaioi
<4514>
A-NPM
eisin
<1510> (5748)
V-PXI-3P

TB+TSK (1974) ©

Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar, bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=44&chapter=16&verse=38
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)