Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yohanes 6:37

TB ©

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.

AYT

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan yang datang kepada-Ku tidak akan pernah Aku usir.

TL ©

Segala sesuatu yang Bapa karuniakan kepada-Ku, itulah juga akan datang kepada-Ku, dan orang yang datang kepada-Ku, sekali-kali tiada Aku akan menolak dia.

BIS ©

Semua orang yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku. Aku tidak akan menolak siapa pun yang datang kepada-Ku.

MILT

Semua orang yang Bapa berikan kepada-Ku, ia akan datang kepada-Ku; dan siapa yang datang kepada-Ku, Aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya ke luar.

Shellabear 2011

Semua yang diberikan Sang Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan orang yang datang kepada-Ku tidak akan pernah Kutolak.

AVB

Semua yang diberikan kepada-Ku oleh Bapa akan datang kepada-Ku. Aku tidak akan menolak seorang pun yang datang kepada-Ku.


TB ITL ©

Semua
<3956>
yang
<3739>
diberikan
<1325>
Bapa
<3962>
kepada-Ku
<3427>
akan datang
<2240>
kepada-Ku
<4314>

<1691>
, dan
<2532>
barangsiapa datang
<2064>
kepada-Ku
<4314>

<3165>
, ia
<1544>

<0>
tidak
<3756>

<3361>
akan Kubuang
<0>

<1544>
. [
<1854>
]
TL ITL ©

Segala sesuatu
<3956>
yang
<3739>
Bapa
<3962>
karuniakan
<1325>
kepada-Ku
<3427>
, itulah juga akan datang
<4314>

<2240>
kepada-Ku
<1691>
, dan
<2532>
orang yang datang
<2064>
kepada-Ku
<3165>
, sekali-kali tiada
<3756>

<3361>
Aku akan menolak
<1544>
dia
<1854>
.
AYT ITL
Semua
<3956>
yang
<3739>
diberikan
<1325>
Bapa
<3962>
kepada-Ku
<3427>
akan datang
<2240>
kepada-Ku
<4314>

<1691>
, dan
<2532>
yang
<3588>
datang
<2064>
kepada-Ku
<4314>

<3165>
tidak
<3756>

<3361>
akan pernah Aku usir
<1544>

<1854>
.
GREEK
pan
<3956>
A-ASN
o
<3739>
R-ASN
didwsin
<1325> (5719)
V-PAI-3S
moi
<3427>
P-1DS
o
<3588>
T-NSM
pathr
<3962>
N-NSM
prov
<4314>
PREP
eme
<1691>
P-1AS
hxei
<2240> (5692)
V-FAI-3S
kai
<2532>
CONJ
ton
<3588>
T-ASM
ercomenon
<2064> (5740)
V-PNP-ASM
prov
<4314>
PREP
me
<3165>
P-1AS
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
ekbalw
<1544> (5632)
V-2AAS-1S
exw
<1854>
ADV

TB ©

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.

TB+TSK (1974) ©

Semua yang diberikan Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang.

Catatan Full Life

Yoh 6:37 

Nas : Yoh 6:37

Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepada-Nya dalam pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan mereka oleh Allah

(lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=6&verse=37
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)