Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yohanes 3:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yoh 3:20

Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak; j 

AYT (2018)

Karena setiap orang yang berbuat jahat membenci Terang dan tidak datang juga kepada Terang itu supaya perbuatan-perbuatannya tidak diungkit-ungkit.

TL (1954) ©

SABDAweb Yoh 3:20

Karena barangsiapa yang berbuat kejahatan, benci akan terang dan tiada datang kepada terang itu, supaya jangan kelak segala perbuatannya kena tempelak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yoh 3:20

Setiap orang yang berbuat jahat, benci kepada terang; ia tidak mau datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat jangan kelihatan.

TSI (2014)

Semua orang yang berbuat jahat membenci terang. Mereka tidak mau datang kepada terang itu, karena terang akan membuat semua perbuatan mereka yang jahat menjadi kelihatan.

MILT (2008)

Sebab setiap orang yang melakukan apa yang jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sehingga perbuatan-perbuatannya tidak tertempelak;

Shellabear 2011 (2011)

Setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan menghindar dari terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan.

AVB (2015)

Orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut perbuatan jahatnya terdedah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yoh 3:20

Sebab
<1063>
barangsiapa
<3956>
berbuat
<4238>
jahat
<5337>
, membenci
<3404>
terang
<5457>
dan
<2532>
tidak
<3756>
datang
<2064>
kepada
<4314>
terang
<5457>
itu, supaya
<2443>
perbuatan-perbuatannya
<2041> <846>
yang jahat itu tidak
<3361>
nampak
<1651>
;
TL ITL ©

SABDAweb Yoh 3:20

Karena
<1063>
barangsiapa
<3956>
yang berbuat
<4238>
kejahatan
<5337>
, benci
<3404>
akan terang
<5457>
dan
<2532>
tiada
<3756>
datang
<2064>
kepada
<4314>
terang
<5457>
itu, supaya
<2443>
jangan
<3361>
kelak segala perbuatannya
<2041>
kena tempelak
<1651>
.
AYT ITL
Karena
<1063>
setiap orang
<3956>
yang
<3588>
berbuat
<4238>
jahat
<5337>
membenci
<3404>
Terang
<5457>
dan
<2532>
tidak
<3756>
datang
<2064>
juga kepada
<4314>
Terang
<5457>
itu supaya
<2443>
perbuatan-perbuatannya
<2041> <846>
tidak
<3361>
diungkit-ungkit
<1651>
.
AVB ITL
Orang yang
<3588>
berbuat
<4238>
jahat
<5337>
benci
<3404>
akan cahaya
<5457>
dan
<2532>
tidak
<3756>
mahu mendekatinya
<2064>
kerana takut perbuatan
<2041>
jahatnya terdedah
<1651>
.

[<3956> <1063> <4314> <5457> <2443> <3361> <846>]
GREEK
pav
<3956>
A-NSM
gar
<1063>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
faula
<5337>
A-APN
prasswn
<4238> (5723)
V-PAP-NSM
misei
<3404> (5719)
V-PAI-3S
to
<3588>
T-ASN
fwv
<5457>
N-ASN
kai
<2532>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
ercetai
<2064> (5736)
V-PNI-3S
prov
<4314>
PREP
to
<3588>
T-ASN
fwv
<5457>
N-ASN
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
elegcyh
<1651> (5686)
V-APS-3S
ta
<3588>
T-NPN
erga
<2041>
N-NPN
autou
<846>
P-GSM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yoh 3:20

Sebab barangsiapa 1  berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak 2 ;

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA