Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yohanes 21:18

TB ©

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki."

AYT

Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, saat kamu muda, kamu sendiri yang mengikat pinggangmu dan berjalan ke mana pun kamu mau; tetapi saat kamu menjadi tua, kamu akan merentangkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu, dan membawamu ke tempat yang tidak kamu ingini.”

TL ©

Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu: Tatkala engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, lalu pergi barang ke mana-mana kehendak hatimu; tetapi apabila engkau sudah tua kelak, engkau akan mengulurkan tanganmu, lalu seorang lain akan mengikatkan pinggangmu, dan membawa engkau barang ke mana yang tiada engkau suka."

BIS ©

Sungguh benar kata-Ku ini: Ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan pergi ke mana saja engkau mau. Tetapi kalau engkau sudah tua nanti, engkau mengulurkan tanganmu, dan orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau ke mana engkau tidak mau pergi."

MILT

"Sesungguh-sungguhnya Aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat engkau menginginkannya. Namun manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu, dan akan membawa ke tempat yang tidak engkau inginkan."

Shellabear 2011

Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sewaktu engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi ke mana saja yang kaukehendaki. Tetapi setelah engkau tua nanti, engkau akan mengulurkan kedua tanganmu, lalu orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tidak kaukehendaki."

AVB

Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, sewaktu muda kamu mengikat tali pinggangmu lalu pergi ke mana-mana yang kamu mahu. Tetapi semasa tua nanti, kamu akan menghulurkan tangan dan orang akan mengikat kamu lalu membawamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi.”


TB ITL ©

Aku berkata
<3004>
kepadamu
<4671>
: Sesungguhnya
<281>

<281>
ketika
<3753>
engkau masih
<1510>
muda
<3501>
engkau mengikat pinggangmu
<2224>
sendiri
<4572>
dan
<2532>
engkau berjalan
<4043>
ke mana saja
<3699>
kaukehendaki
<2309>
, tetapi
<1161>
jika
<3752>
engkau sudah menjadi tua
<1095>
, engkau akan mengulurkan
<1614>
tanganmu
<5495>

<4675>
dan
<2532>
orang lain
<243>
akan mengikat
<2224>
engkau
<4571>
dan
<2532>
membawa
<5342>
engkau ke tempat
<3699>
yang tidak
<3756>
kaukehendaki
<2309>
."
TL ITL ©

Sesungguh-sungguhnya
<281>

<281>
Aku berkata
<3004>
kepadamu
<4671>
: Tatkala
<3753>
engkau muda
<3501>
, engkau sendiri
<4572>
mengikat pinggangmu
<2224>
, lalu
<2532>
pergi
<4043>
barang ke mana-mana
<3699>
kehendak
<2309>
hatimu; tetapi
<2532>
apabila
<3752>
engkau sudah tua
<1095>
kelak, engkau akan mengulurkan
<1614>
tanganmu
<5495>
, lalu
<2532>
seorang lain
<243>
akan mengikatkan pinggangmu
<2224>
, dan
<2532>
membawa
<5342>
engkau barang ke mana
<3699>
yang tiada
<3756>
engkau suka
<2309>
."
AYT ITL
Aku mengatakan
<3004>
yang sesungguhnya
<281>

<281>
kepadamu
<4671>
, saat
<3753>
kamu muda
<3501>
, kamu sendiri
<4572>
yang mengikat pinggangmu
<2224>
dan
<2532>
berjalan
<4043>
mana pun
<3699>
kamu mau
<2309>
; tetapi
<1161>
saat
<3752>
kamu menjadi tua
<1095>
, kamu akan merentangkan
<1614>
tanganmu
<5495>
dan
<2532>
orang lain
<243>
akan mengikat pinggangmu
<2224>
, dan
<2532>
membawamu
<5342>
ke tempat
<3699>
yang tidak
<3756>
kamu ingini
<2309>
." [
<1510>

<4675>

<4571>
]
GREEK
amhn
<281>
HEB
amhn
<281>
HEB
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
soi
<4671>
P-2DS
ote
<3753>
ADV
hv
<1510> (5713)
V-IXI-2S
newterov
<3501>
A-NSM-C
ezwnnuev
<2224> (5707)
V-IAI-2S
seauton
<4572>
F-2ASM
kai
<2532>
CONJ
periepateiv
<4043> (5707)
V-IAI-2S
opou
<3699>
ADV
hyelev
<2309> (5707)
V-IAI-2S
otan
<3752>
CONJ
de
<1161>
CONJ
ghrashv
<1095> (5661)
V-AAS-2S
ekteneiv
<1614> (5692)
V-FAI-2S
tav
<3588>
T-APF
ceirav
<5495>
N-APF
sou
<4675>
P-2GS
kai
<2532>
CONJ
allov
<243>
A-NSM
zwsei
<2224> (5692)
V-FAI-3S
se
<4571>
P-2AS
kai
<2532>
CONJ
oisei
<5342> (5692)
V-FAI-3S
opou
<3699>
ADV
ou
<3756>
PRT-N
yeleiv
<2309> (5719)
V-PAI-2S

TB ©

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki."

TB+TSK (1974) ©

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kaukehendaki."

Catatan Full Life

Yoh 21:18 

Nas : Yoh 21:18

Kata-kata ini menunjuk kepada cara Petrus akan menemui ajalnya sehingga memuliakan Allah. Tradisi menyatakan bahwa Petrus disalibkan di Roma di bawah perintah kaisar Nero kira-kira pada waktu yang sama Paulus dibunuh (sekitar 67/68), dan atas permintaannya sendiri dia disalibkan terbalik, karena dia menilai dirinya tidak layak untuk disalibkan seperti Tuhannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=21&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)