Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Yohanes 20:25

TB ©

Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya."

AYT

Karena itu, murid-murid yang lain memberi tahu dia, “Kami telah melihat Tuhan.” Namun, Tomas berkata kepada mereka, “Kecuali aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, aku tidak akan percaya.”

TL ©

Lalu berkatalah murid yang lain-lain itu kepada Tomas, "Adalah kami sekalian sudah jumpa Tuhan itu." Tetapi berkatalah Tomas kepada mereka itu, "Selagi belum aku nampak parut kena paku di tangan-Nya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusuk-Nya, tiadalah aku percaya."

BIS ©

Maka pengikut-pengikut Yesus yang lain berkata kepada Tomas, "Kami sudah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas menjawab, "Kalau saya belum melihat bekas paku pada tangan-Nya, belum menaruh jari saya pada bekas-bekas luka paku itu dan belum menaruh tangan saya pada lambung-Nya, sekali-kali saya tidak mau percaya."

MILT

Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun dia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangan-Nya, dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, aku sekali-kali tidak akan percaya!"

Shellabear 2011

Maka para pengikut lainnya berkata kepada Tomas, "Kami telah melihat Junjungan!" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika aku belum melihat bekas paku pada tangan-Nya serta mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambung-Nya, aku tidak akan percaya."

AVB

Oleh itu, murid-murid lain memberitahu Tomas, “Kami telah melihat Tuhan!” Tetapi Tomas berkata, “Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangan-Nya, dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuk-Nya, aku tidak mahu percaya.”


TB ITL ©

Maka
<3767>
kata
<3004>
murid-murid
<3101>
yang lain
<243>
itu kepadanya
<846>
: "Kami telah melihat
<3708>
Tuhan
<2962>
!" Tetapi
<1161>
Tomas berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
: "Sebelum
<1437>

<3361>
aku melihat
<1492>
bekas
<5179>
paku
<2247>
pada
<1722>
tangan-Nya
<5495>

<846>
dan
<2532>
sebelum aku mencucukkan
<906>
jariku
<1147>

<3450>
ke dalam
<1519>
bekas
<5179>
paku
<2247>
itu dan
<2532>
mencucukkan
<906>
tanganku
<3450>

<5495>
ke dalam
<1519>
lambung-Nya
<4125>

<846>
, sekali-kali aku
<4100>

<0>
tidak
<3756>

<3361>
akan percaya
<0>

<4100>
."
TL ITL ©

Lalu
<3767>
berkatalah
<3004>
murid
<3101>
yang lain-lain
<243>
itu kepada Tomas
<846>
, "Adalah kami sekalian sudah jumpa
<3708>
Tuhan
<2962>
itu." Tetapi
<1161>
berkatalah
<2036>
Tomas
<846>
kepada mereka itu, "Selagi
<1437>
belum
<3361>
aku nampak
<1492>
parut kena
<5179>
paku
<2247>
di
<1722>
tangan-Nya
<5495>
dan
<2532>
mencocokkan
<906>
jariku
<1147>
di
<1519>
parut
<5179>
itu, dan
<2532>
aku
<3450>
mencocokkan
<906>
tanganku
<5495>
di
<1519>
rusuk-Nya
<4125>
, tiadalah
<3756>

<3361>
aku percaya
<4100>
."
AYT ITL
Maka
<3767>
, murid-murid
<3101>
yang
<3588>
lain
<243>
memberi tahu
<3004>
dia
<846>
, "Kami telah melihat
<3708>
Tuhan
<2962>
." Namun
<1161>
, Tomas berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
, "Kecuali
<1437>

<3361>
aku melihat
<1492>
bekas
<5179>
paku
<2247>
pada
<1722>
tangan-Nya
<5495>

<846>
dan
<2532>
memasukkan
<906>
jariku
<1147>
ke dalam
<1519>
bekas
<5179>
paku
<2247>
itu, serta
<2532>
memasukkan
<906>
tanganku
<5495>
ke dalam
<1519>
lambung-Nya
<4125>

<846>
, aku tidak akan
<3756>

<3361>
percaya
<4100>
." [
<3450>

<3450>
]
GREEK
elegon
<3004> (5707)
V-IAI-3P
oun
<3767>
CONJ
autw
<846>
P-DSM
oi
<3588>
T-NPM
alloi
<243>
A-NPM
mayhtai
<3101>
N-NPM
ewrakamen
<3708> (5758)
V-RAI-1P-ATT
ton
<3588>
T-ASM
kurion
<2962>
N-ASM
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
ean
<1437>
COND
mh
<3361>
PRT-N
idw
<1492> (5632)
V-2AAS-1S
en
<1722>
PREP
taiv
<3588>
T-DPF
cersin
<5495>
N-DPF
autou
<846>
P-GSM
ton
<3588>
T-ASM
tupon
<5179>
N-ASM
twn
<3588>
T-GPM
hlwn
<2247>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
balw
<906> (5632)
V-2AAS-1S
ton
<3588>
T-ASM
daktulon
<1147>
N-ASM
mou
<3450>
P-1GS
eiv
<1519>
PREP
ton
<3588>
T-ASM
tupon
<5179>
N-ASM
twn
<3588>
T-GPM
hlwn
<2247>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
balw
<906> (5632)
V-2AAS-1S
mou
<3450>
P-1GS
thn
<3588>
T-ASF
ceira
<5495>
N-ASF
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
pleuran
<4125>
N-ASF
autou
<846>
P-GSM
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
pisteusw
<4100> (5692)
V-FAI-1S

TB+TSK (1974) ©

Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=43&chapter=20&verse=25
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)