Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Lukas 9:39

TB ©

Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.

AYT

Lihatlah, ada roh yang menguasainya, dan tiba-tiba ia berteriak-teriak. Roh itu juga mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa, roh itu terus menyakitinya dan tidak mau meninggalkannya.

TL ©

Ada suatu setan merasuk dia, tiba-tiba budak itu berteriak, dan setan itu menggoncang dia sehingga berbuih mulutnya, dan jarang ditinggalkannya dia, sehingga dirusakkannya belaka.

BIS ©

Apabila roh jahat menyerang dia, ia mendadak berteriak dan badannya kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan tidak mau keluar dari dia!

TSI

Dia berulang kali diserang oleh roh jahat, sehingga dia berteriak-teriak, badannya menjadi kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang sekali meninggalkannya dan terus saja menyiksa dia.

TSI3

Dia sering diserang roh jahat sehingga berteriak-teriak, badannya kejang-kejang, dan mulutnya berbusa. Roh jahat itu jarang sekali meninggalkannya dan terus saja menyiksa dia.

MILT

Dan lihatlah, suatu roh menguasai dia, dan tiba-tiba dia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkan dia sampai mulutnya berbusa. Dan roh itu sulit menyingkir dari padanya sehingga terus menyiksanya.

Shellabear 2011

Ada setan yang sewaktu-waktu menyerangnya sehingga ia tiba-tiba berteriak. Setan itu menggoncang-goncangkan anak itu sehingga dari mulutnya keluar buih. Ia menyiksa anakku terus-menerus dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.

AVB

Dia dirasuk sesuatu roh lalu tiba-tiba dia berteriak dan tersentak-sentak sehingga mulutnya berbuih-buih. Roh itu mencederakannya dan tidak mahu melepaskannya.


TB ITL ©

Sewaktu-waktu ia
<846>
diserang
<2400>
roh
<4151>
, lalu
<2532>
mendadak
<1810>
ia berteriak
<2896>
dan
<2532>
roh
<4682>

<0>
itu menggoncang-goncangkannya
<0>

<4682>

<846>
sehingga
<3326>
mulutnya berbusa
<876>
. Roh itu terus saja menyiksa
<4937>
dia
<846>
dan
<2532>
hampir-hampir tidak
<3433>
mau meninggalkannya
<672>

<575>

<846>
. [
<2532>

<2983>
]
TL ITL ©

Ada
<2400>
suatu setan
<4151>
merasuk
<2983>
dia
<846>
, tiba-tiba
<1810>
budak itu berteriak
<2896>
, dan
<2532>
setan itu menggoncang
<4682>
dia sehingga berbuih mulutnya
<876>
, dan
<2532>
jarang
<3433>
ditinggalkannya
<672>
dia
<846>
, sehingga dirusakkannya belaka
<4937>
.
AYT ITL
Lihatlah
<2400>
, ada roh
<4151>
yang menguasainya
<2983>
, dan
<2532>
tiba-tiba
<1810>
ia berteriak-teriak
<2896>
. Roh itu juga
<2532>
mengguncang-guncangkannya
<4682>
sehingga
<2532>
mulutnya berbusa
<876>
, roh itu terus menyakitinya
<4937>
dan tidak mau
<3433>
meninggalkannya
<672>
. [
<2532>

<846>

<846>

<3326>

<575>

<846>

<846>
]
AVB ITL
Dia dirasuk sesuatu roh
<4151>

<0>
lalu
<2532>
tiba-tiba
<1810>
dia berteriak
<2896>
dan
<2532>
tersentak-sentak
<4682>
sehingga mulutnya berbuih-buih
<876>
. Roh
<0>

<4151>
itu mencederakannya
<4937>
dan
<2532>
tidak mahu melepaskannya
<672>
. [
<2532>

<2400>

<2983>

<846>

<846>

<3326>

<3433>

<575>

<846>

<846>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
idou
<2400> (5628)
V-2AAM-2S
pneuma
<4151>
N-NSN
lambanei
<2983> (5719)
V-PAI-3S
auton
<846>
P-ASM
kai
<2532>
CONJ
exaifnhv
<1810>
ADV
krazei
<2896> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
sparassei
<4682> (5719)
V-PAI-3S
auton
<846>
P-ASM
meta
<3326>
PREP
afrou
<876>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
moliv
<3433>
ADV
apocwrei
<672> (5719)
V-PAI-3S
ap
<575>
PREP
autou
<846>
P-GSM
suntribon
<4937> (5723)
V-PAP-NSN
auton
<846>
P-ASM

TB+TSK (1974) ©

Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=9&verse=39
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)