Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Lukas 8:46

TB ©

Tetapi Yesus berkata: "Ada seorang yang menjamah Aku, sebab Aku merasa ada kuasa keluar dari diri-Ku."

AYT

Akan tetapi, Yesus berkata, “Seseorang menyentuh-Ku karena Aku merasa ada kuasa yang keluar dari-Ku.”

TL ©

Maka kata Yesus, "Ada orang yang menjamah Aku, karena Kurasai suatu kekuatan sudah keluar daripada-Ku."

BIS ©

Yesus berkata, "Tetapi ada orang yang menyentuh Aku. Aku tahu itu, sebab ada kekuatan yang keluar dari-Ku."

MILT

Namun YESUS berkata, "Seseorang telah menjamah Aku, sebab Aku mengetahui ada kuasa yang keluar dari pada-Ku."

Shellabear 2011

Sabda Isa, "Ada orang yang telah menyentuh Aku, sebab Aku merasa ada kekuatan yang keluar dari diri-Ku."

AVB

Tetapi Yesus berkata, “Ada orang menyentuh Aku kerana Aku tahu bahawa kuasa telah keluar daripada-Ku.”


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
Yesus
<2424>
berkata
<2036>
: "Ada seorang
<680>

<0>
yang menjamah
<0>

<680>
Aku
<3450>
, sebab
<1063>
Aku
<1473>
merasa
<1097>
ada kuasa
<1411>
keluar
<1831>
dari
<575>
diri-Ku
<1700>
."
TL ITL ©

Maka
<1161>
kata
<2036>
Yesus
<2424>
, "Ada orang yang menjamah
<680>
Aku
<1473>
, karena
<1063>
Kurasai
<3450>

<1097>
suatu kekuatan
<1411>
sudah keluar
<1831>
daripada-Ku
<1700>
."
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, Yesus
<2424>
berkata
<2036>
, "Seseorang menyentuh-Ku
<680>

<3450>
karena Aku
<1473>
merasa
<1097>
ada kuasa
<1411>
yang keluar
<1831>
dari-Ku
<575>

<1700>
." [
<1063>
]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
ihsouv
<2424>
N-NSM
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
hqato
<680> (5662)
V-ADI-3S
mou
<3450>
P-1GS
tiv
<5100> <5101>
I-NSF
egw
<1473>
P-1NS
gar
<1063>
CONJ
egnwn
<1097> (5627)
V-2AAI-1S
dunamin
<1411>
N-ASF
exelhluyuian
<1831> (5761)
V-RAP-ASF
ap
<575>
PREP
emou
<1700>
P-1GS

TB+TSK (1974) ©

Tetapi Yesus berkata: "Ada seorang yang menjamah Aku, sebab Aku merasa ada kuasa keluar dari diri-Ku."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=8&verse=46
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)