Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Lukas 24:10

TB ©

Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.

AYT

Perempuan-perempuan yang menceritakan hal itu kepada para rasul adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan beberapa perempuan lain.

TL ©

Adapun perempuan itu, yaitu Maryam Magdalena dan Yohana, dan Maryam, ibu Yakub; maka perempuan lain-lain yang beserta dengan mereka itu pun menyatakan segala perkara itu kepada rasul-rasul.

BIS ©

Wanita-wanita yang memberitahukan semuanya itu kepada pengikut-pengikut Yesus, ialah: Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, serta wanita-wanita lainnya yang bersama-sama dengan mereka.

MILT

Dan mereka adalah Maria Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan wanita-wanita lainnya yang bersama mereka, yang terus mengatakan hal-hal ini kepada para rasul.

Shellabear 2011

Perempuan-perempuan itu ialah Maryam dari Magdala, Yohanah, dan Maryam, ibu Yakub. Mereka dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan hal itu kepada para rasul.

AVB

Mereka, iaitu Maria orang Magdalena, Yohana, Maria, ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain mengatakan segala perkara itu kepada rasul-rasul itu.


TB ITL ©

Perempuan-perempuan itu ialah
<1510>
Maria
<3137>
dari Magdala
<3094>
, dan
<2532>
Yohana
<2489>
, dan
<2532>
Maria
<3137>
ibu Yakobus
<2385>
. Dan
<2532>
perempuan-perempuan lain
<3062>
juga yang bersama-sama dengan
<4862>
mereka
<846>
memberitahukannya
<3004>

<5023>
kepada
<4314>
rasul-rasul
<652>
. [
<1161>
]
TL ITL ©

Adapun
<1161>
perempuan itu, yaitu Maryam
<3137>
Magdalena
<3094>
dan
<2532>
Yohana
<2489>
, dan
<2532>
Maryam
<3137>
, ibu Yakub
<2385>
; maka
<2532>
perempuan lain-lain
<3062>
yang beserta
<4862>
dengan mereka
<846>
itu pun menyatakan
<3004>
segala perkara
<5023>
itu kepada
<4314>
rasul-rasul
<652>
.
AYT ITL
Perempuan-perempuan yang
<4862>
menceritakan
<3004>
hal itu
<5023>
kepada
<4314>
para rasul
<652>
adalah
<1510>
Maria
<3137>
Magdalena
<3094>
, Yohana
<2489>
, Maria
<3137>
ibu Yakobus
<2385>
, dan
<2532>
beberapa perempuan lain
<3062>
. [
<1161>

<2532>

<2532>

<846>
]
GREEK
hsan
<1510> (5713)
V-IXI-3P
de
<1161>
CONJ
h
<3588>
T-NSF
magdalhnh
<3094>
N-NSF
maria
<3137>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
iwanna
<2489>
N-NSF
kai
<2532>
CONJ
maria
<3137>
N-NSF
h
<3588>
T-NSF
iakwbou
<2385>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
ai
<3588>
T-NPF
loipai
<3062>
A-NPF
sun
<4862>
PREP
autaiv
<846>
P-DPF
elegon
<3004> (5707)
V-IAI-3P
prov
<4314>
PREP
touv
<3588>
T-APM
apostolouv
<652>
N-APM
tauta
<5023>
D-APN

TB+TSK (1974) ©

Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=24&verse=10
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)