Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Lukas 22:4

TB ©

Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.

AYT

Yudas pun pergi untuk berunding dengan imam-imam kepala dan pengawal Bait Allah tentang bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.

TL ©

Maka pergilah ia kepada kepala-kepala imam dan penghulu laskar serta berbicara peri bagaimana ia hendak menyerahkan Yesus kepada mereka itu.

BIS ©

Karena itu Yudas pergi dan berunding dengan imam-imam kepala dan para kepala pengawal Rumah Tuhan tentang bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.

TSI

Karena itu dia menemui imam-imam kepala dan para kepala pengawal rumah TUHAN untuk membicarakan tentang bagaimana caranya menyerahkan Yesus kepada mereka.

MILT

Dan setelah pergi, dia berbicara dengan para imam kepala dan para komandan pengawal, bagaimana dia dapat menyerahkan-Nya kepada mereka.

Shellabear 2011

Ia pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah serta berbicara dengan mereka mengenai bagaimana ia akan menyerahkan Isa kepada mereka.

AVB

Lalu Yudas pergi kepada ketua-ketua imam dan pengawal Bait Suci untuk membincangkan bagaimana dia dapat mengkhianati Yesus dan menyerahkan-Nya kepada mereka.


TB ITL ©

Lalu
<2532>
pergilah
<565>
Yudas
<4814>
kepada imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
kepala-kepala pengawal
<4755>
Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana
<4459>
ia
<3860>

<0>
dapat menyerahkan
<0>

<3860>
Yesus
<846>
kepada mereka
<846>
.
TL ITL ©

Maka
<2532>
pergilah
<565>
ia kepada kepala-kepala imam
<4814>

<749>
dan
<2532>
penghulu laskar
<4755>
serta berbicara peri bagaimana
<4459>
ia hendak menyerahkan
<3860>
Yesus
<846>
kepada mereka
<846>
itu.
AYT ITL
Maka
<2532>
, pergilah
<565>
Yudas lalu berunding
<4814>
dengan imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
pengawal
<4755>
Bait Allah tentang bagaimana
<4459>
ia
<846>
dapat menyerahkan
<3860>
Yesus
<846>
kepada mereka.
GREEK
kai
<2532>
CONJ
apelywn
<565> (5631)
V-2AAP-NSM
sunelalhsen
<4814> (5656)
V-AAI-3S
toiv
<3588>
T-DPM
arciereusin
<749>
N-DPM
kai
<2532>
CONJ
strathgoiv
<4755>
N-DPM
to
<3588>
T-ASN
pwv
<4459>
ADV-I
autoiv
<846>
P-DPM
paradw
<3860> (5632)
V-2AAS-3S
auton
<846>
P-ASM

TB+TSK (1974) ©

Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=42&chapter=22&verse=4
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)