Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 5:9

TB ©

Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: "Siapa namamu?" Jawabnya: "Namaku Legion, karena kami banyak."

AYT

Kemudian, Yesus bertanya kepada orang itu, “Siapa namamu?” Ia menjawab, “Namaku Legion karena kami ada banyak.”

TL ©

Maka bertanyalah Ia kepadanya, "Siapakah namamu?" Maka sahutnya, "Legion, itulah namaku, karena kami banyak."

BIS ©

Lalu Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Nama saya 'Legiun' --sebab kami ini banyak sekali!"

MILT

Dan, Dia menanyainya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata, "Namaku Legion, sebab kami banyak."

Shellabear 2011

Sabda Isa kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, sebab jumlah kami banyak."

AVB

Kemudian Yesus bertanya kepadanya, “Siapakah namamu?” Orang itu menjawab, “Legion, kerana kami ini ramai sekali.”


TB ITL ©

Kemudian
<2532>
Ia bertanya
<1905>
kepada orang
<846>
itu: "Siapa
<5101>
namamu
<3686>

<4671>
?" Jawabnya
<3004>

<846>
: "Namaku
<3686>

<3427>
Legion
<3003>
, karena
<3754>
kami
<1510>
banyak
<4183>
." [
<2532>
]
TL ITL ©

Maka
<2532>
bertanyalah
<1905>
Ia kepadanya
<846>
, "Siapakah
<5101>
namamu
<3686>
?" Maka
<2532>
sahutnya
<3004>
, "Legion
<3003>
, itulah namaku
<3686>

<3427>
, karena
<3754>
kami banyak
<4183>
."
AYT ITL
Kemudian
<2532>
, Yesus bertanya
<1905>
kepada
<846>
orang itu, "Siapa
<5101>
namamu
<3686>
?" Ia menjawab
<3004>
, "Namaku
<3686>
Legion
<3003>
karena
<3754>
kami ada banyak
<4183>
." [
<4671>

<2532>

<846>

<3427>

<1510>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ephrwta
<1905> (5707)
V-IAI-3S
auton
<846>
P-ASM
ti
<5101>
I-NSN
onoma
<3686>
N-NSN
soi
<4671>
P-2DS
kai
<2532>
CONJ
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
autw
<846>
P-DSM
legiwn
<3003>
N-NSF
onoma
<3686>
N-NSN
moi
<3427>
P-1DS
oti
<3754>
CONJ
polloi
<4183>
A-NPM
esmen
<1510> (5748)
V-PXI-1P

TB+TSK (1974) ©

Kemudian Ia bertanya kepada orang itu: "Siapa namamu?" Jawabnya: "Namaku Legion, karena kami banyak."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=5&verse=9
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)