Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 2:19

TB ©

Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.

AYT

Yesus menjawab mereka, “Dapatkah para pengiring pengantin berpuasa sementara pengantin laki-laki ada bersama mereka? Selama pengantin laki-laki itu ada bersama dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa.

TL ©

Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Bolehkah sahabat-sahabat mempelai itu puasa selagi mempelai itu ada sertanya? Selagi mempelai itu ada sertanya, tiada boleh mereka itu puasa.

BIS ©

Yesus menjawab, "Pada pesta kawin, apakah tamu-tamu tidak makan? Kalau pengantin laki-laki masih bersama-sama mereka, tentu mereka makan.

MILT

Dan YESUS menjawab mereka, "Dapatkah para pengiring mempelai berpuasa sementara mempelai pria ada bersama mereka? Selama mempelai pria berada dengan mereka, mereka tidak dapat berpuasa.

Shellabear 2011

Sabda Isa kepada mereka, "Bolehkah sahabat-sahabat mempelai pria berpuasa selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka? Selama mempelai itu masih bersama-sama dengan mereka, tidak boleh mereka berpuasa.

AVB

Yesus menjawab, “Patutkah tetamu dalam jamuan perkahwinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Selagi pengantin lelaki ada bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa.


TB ITL ©

Jawab
<2036>
Yesus
<2424>
kepada mereka
<846>
: "Dapatkah
<3361>

<1410>
sahabat-sahabat mempelai laki-laki
<3567>
berpuasa
<3522>
sedang mempelai
<3566>
itu bersama
<3326>
mereka
<846>
? Selama
<3745>

<5550>
mempelai
<3566>
itu bersama
<3326>
mereka
<846>
, mereka
<1410>

<0>
tidak
<3756>
dapat
<0>

<1410>
berpuasa
<3522>
. [
<2532>

<5207>

<1722>

<3739>

<1510>

<2192>
]
TL ITL ©

Maka
<2532>
kata
<2036>
Yesus
<2424>
kepada mereka itu, "Bolehkah
<3361>

<1410>
sahabat-sahabat
<5207>
mempelai
<3567>
itu puasa
<1722>
selagi
<3739>
mempelai
<3566>
itu ada
<2192>
sertanya
<3326>

<846>
? Selagi
<3522>
mempelai
<3566>
itu ada
<2192>
sertanya
<3566>

<3326>
, tiada
<3756>
boleh
<1410>
mereka itu puasa
<3522>
.
AYT ITL
Yesus
<2424>
menjawab
<2036>
mereka
<846>
, "Dapatkah
<1410>
para pengiring pengantin
<3567>
berpuasa
<3522>
sementara
<1722>
pengantin laki-laki
<3566>
ada bersama
<3326>
mereka
<846>
? Selama
<5550>
pengantin laki-laki
<3566>
itu ada bersama
<3326>
dengan mereka
<846>
, mereka tidak
<3756>
dapat
<1410>
berpuasa
<3522>
. [
<2532>

<3361>

<3739>

<1510>

<3745>

<2192>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
o
<3588>
T-NSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
mh
<3361>
PRT-N
dunantai
<1410> (5736)
V-PNI-3P
oi
<3588>
T-NPM
uioi
<5207>
N-NPM
tou
<3588>
T-GSM
numfwnov
<3567>
N-GSM
en
<1722>
PREP
w
<3739>
R-DSM
o
<3588>
T-NSM
numfiov
<3566>
N-NSM
met
<3326>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
nhsteuein
<3522> (5721)
V-PAN
oson
<3745>
K-ASM
cronon
<5550>
N-ASM
ecousin
<2192> (5719)
V-PAI-3P
ton
<3588>
T-ASM
numfion
<3566>
N-ASM
met
<3326>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
ou
<3756>
PRT-N
dunantai
<1410> (5736)
V-PNI-3P
nhsteuein
<3522> (5721)
V-PAN

TB+TSK (1974) ©

Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=2&verse=19
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)