Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 14:55

TB ©

Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya.

AYT

Para imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama terus mencari kesaksian yang melawan Yesus supaya mereka dapat membunuh-Nya, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa.

TL ©

Maka segala kepala imam dan segenap Majelis mencari kesaksian melawan Yesus hendak membunuh Dia; tetapi tiada dapat.

BIS ©

Imam-imam kepala dan segenap Mahkamah Agama berusaha mendapatkan bukti-bukti yang menyalahkan Yesus supaya dapat menjatuhkan hukuman mati ke atas-Nya. Tetapi mereka tidak mendapat satu bukti pun.

MILT

Dan para imam kepala dan seluruh Sanhedrin terus mencari kesaksian melawan YESUS untuk menghukum mati Dia; dan mereka tidak mendapatkannya.

Shellabear 2011

Imam-imam kepala dan seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian untuk mendakwa Isa guna menjatuhkan hukuman mati atas diri-Nya, tetapi mereka tidak mendapatkannya.

AVB

Ketua-ketua imam dan seluruh Majlis Agama berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat membunuh-Nya, tetapi mereka tidak berjaya.


TB ITL ©

Imam-imam kepala
<749>
, malah seluruh
<3650>
Mahkamah Agama
<4892>
mencari
<2212>
kesaksian
<3141>
terhadap
<2596>
Yesus
<2424>
supaya Ia dapat dihukum mati
<2289>
, tetapi mereka tidak
<3756>
memperolehnya
<2147>
. [
<1161>

<2532>

<1519>

<846>

<2532>
]
TL ITL ©

Maka
<1161>
segala kepala imam
<749>
dan
<2532>
segenap
<3650>
Majelis
<4892>
mencari
<2212>
kesaksian
<3141>
melawan
<2596>
Yesus
<2424>
hendak
<1519>
membunuh
<2289>
Dia
<846>
; tetapi
<2532>
tiada
<3756>
dapat
<2147>
.
AYT ITL
Para imam kepala
<749>
dan
<2532>
seluruh
<3650>
Mahkamah Agama
<4892>
terus mencari
<2212>
kesaksian
<3141>
yang
<3588>
melawan
<2596>
Yesus
<2424>
supaya
<1519>
mereka dapat membunuh-Nya
<2289>

<846>
, tetapi mereka tidak
<3756>

<0>
menemukan
<2147>
apa-apa
<0>

<3756>
. [
<1161>

<2532>
]
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
arciereiv
<749>
N-NPM
kai
<2532>
CONJ
olon
<3650>
A-NSN
to
<3588>
T-NSN
sunedrion
<4892>
N-NSN
ezhtoun
<2212> (5707)
V-IAI-3P
kata
<2596>
PREP
tou
<3588>
T-GSM
ihsou
<2424>
N-GSM
marturian
<3141>
N-ASF
eiv
<1519>
PREP
to
<3588>
T-ASN
yanatwsai
<2289> (5658)
V-AAN
auton
<846>
P-ASM
kai
<2532>
CONJ
ouc
<3756>
PRT-N
huriskon
<2147> (5707)
V-IAI-3P

TB+TSK (1974) ©

Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=14&verse=55
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)