Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 14:23

TB ©

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu.

AYT

Lalu, Dia mengambil cawan, dan setelah mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu.

TL ©

Lalu diangkat-Nya cawan minuman, diucapkan-Nya syukur serta diberikan-Nya kepada mereka itu, maka sekaliannya pun minumlah dari cawan itu.

BIS ©

Sesudah itu Ia mengambil sebuah piala anggur. Ia mengucap doa syukur kepada Allah, lalu memberikan piala itu kepada pengikut-pengikut-Nya Kemudian mereka semua minum anggur itu.

MILT

Dan setelah mengambil cawan, sambil mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, dan semuanya minum dari padanya.

Shellabear 2011

Setelah itu diambil-Nya sebuah cawan. Ia mengucap syukur, lalu memberikan cawan itu kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu.

AVB

Kemudian Dia mengambil cawan air anggur, dan selepas mengucap syukur, Dia memberikannya kepada mereka, lalu mereka semua minum dari cawan itu.


TB ITL ©

Sesudah itu Ia mengambil
<2983>
cawan
<4221>
, mengucap syukur
<2168>
lalu memberikannya
<1325>
kepada mereka, dan
<2532>
mereka semuanya
<3956>
minum
<4095>
dari
<1537>
cawan itu. [
<2532>

<846>

<846>
]
TL ITL ©

Lalu
<2532>
diangkat-Nya
<2983>
cawan minuman
<4221>
, diucapkan-Nya syukur
<2168>
serta diberikan-Nya kepada
<1325>
mereka
<846>
itu, maka
<2532>
sekaliannya
<3956>
pun minumlah
<4095>
dari
<1537>
cawan itu.
AYT ITL
Lalu
<2532>
, Dia mengambil
<2983>
cawan
<4221>
, dan setelah mengucap syukur
<2168>
, Dia memberikannya
<1325>
kepada mereka
<846>
, dan
<2532>
mereka
<846>
semua
<3956>
minum
<4095>
dari
<1537>
cawan itu.
GREEK
kai
<2532>
CONJ
labwn
<2983> (5631)
V-2AAP-NSM
pothrion
<4221>
N-ASN
eucaristhsav
<2168> (5660)
V-AAP-NSM
edwken
<1325> (5656)
V-AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
kai
<2532>
CONJ
epion
<4095> (5627)
V-2AAI-3P
ex
<1537>
PREP
autou
<846>
P-GSN
pantev
<3956>
A-NPM

TB+TSK (1974) ©

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=14&verse=23
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)