Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 12:34

TB ©

Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.

AYT

Kemudian, ketika Yesus melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Dia berkata kepadanya, “Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah.” Sesudah itu, tidak ada lagi orang yang berani bertanya kepada Yesus.

TL ©

Apabila Yesus melihat bahwa ia sudah menyahut dengan bijaksana, berkatalah Ia kepadanya, "Engkau tiada jauh lagi daripada kerajaan Allah." Maka tiada seorang pun berani menyoal Dia lagi.

BIS ©

Yesus melihat bahwa guru agama itu sudah menjawab dengan baik sekali. Dan Yesus berkata kepadanya, "Engkau sudah hampir menjadi anggota umat Allah." Sesudah itu tidak seorang pun yang berani lagi mengajukan pertanyaan kepada Yesus.

MILT

Dan ketika melihat bahwa dia menjawab dengan bijaksana, YESUS berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Elohim 2316." Dan tidak lagi seorang pun yang berani menanyai Dia.

Shellabear 2011

Ketika Isa melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, bersabdalah Ia kepadanya, "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah." Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengajukan pertanyaan kepada-Nya.

AVB

Yesus menyedari bahawa jawapan itu bijaksana, lalu berkata kepadanya, “Kamu tidak jauh daripada kerajaan Allah.” Selepas itu, tiada siapa yang berani menyoal-Nya apa-apa lagi.


TB ITL ©

Yesus
<2424>
melihat
<1492>
, bagaimana bijaksananya
<3562>
jawab
<611>
orang itu, dan Ia berkata
<2036>
kepadanya: "Engkau tidak
<3756>
jauh
<3112>
dari
<575>
Kerajaan
<932>
Allah
<2316>
!" Dan
<2532>
seorangpun tidak
<3762>
berani
<5111>
lagi
<3765>
menanyakan
<1905>
sesuatu kepada Yesus. [
<2532>

<846>

<3754>

<846>

<1510>

<846>
]
TL ITL ©

Apabila
<2532>
Yesus
<2424>
melihat
<1492>
bahwa
<3754>
ia sudah menyahut
<611>
dengan bijaksana
<3562>
, berkatalah
<2036>
Ia kepadanya
<846>
, "Engkau tiada
<3756>
jauh
<3112>
lagi daripada
<575>
kerajaan
<932>
Allah
<2316>
." Maka
<2532>
tiada seorang pun
<3762>
berani
<5111>
menyoal
<1905>
Dia lagi
<3765>
.
AYT ITL
Kemudian
<2532>
, ketika Yesus
<2424>
melihat
<1492>
bahwa
<3754>
orang itu menjawab
<611>
dengan bijaksana
<3562>
, Dia berkata
<2036>
kepadanya
<846>
, "Engkau tidak
<3756>
jauh
<3112>
dari
<575>
Kerajaan
<932>
Allah
<2316>
." Sesudah itu
<2532>
, tidak ada
<3762>

<0>
lagi
<3765>
orang
<0>

<3762>
yang berani
<5111>
bertanya
<1905>
kepada Yesus
<846>
. [
<846>

<1510>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
ihsouv
<2424>
N-NSM
idwn
<1492> (5631)
V-2AAP-NSM
auton
<846>
P-ASM
oti
<3754>
CONJ
nounecwv
<3562>
ADV
apekriyh
<611> (5662)
V-ADI-3S
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autw
<846>
P-DSM
ou
<3756>
PRT-N
makran
<3112>
ADV
[ei]
<1510> (5748)
V-PXI-2S
apo
<575>
PREP
thv
<3588>
T-GSF
basileiav
<932>
N-GSF
tou
<3588>
T-GSM
yeou
<2316>
N-GSM
kai
<2532>
CONJ
oudeiv
<3762>
A-NSM
ouketi
<3765>
ADV
etolma
<5111> (5707)
V-IAI-3S
auton
<846>
P-ASM
eperwthsai
<1905> (5658)
V-AAN

TB+TSK (1974) ©

Yesus melihat, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya: "Engkau tidak jauh dari Kerajaan Allah!" Dan seorangpun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=12&verse=34
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)