Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Markus 11:27

TB ©

Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua,

AYT

Kemudian, mereka datang lagi ke Yerusalem. Sementara Yesus berjalan di Bait Allah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi datang kepada-Nya,

TL ©

Maka datanglah pula mereka itu ke Yeruzalem. Maka tengah Yesus berjalan-jalan di dalam Bait Allah, datanglah kepada-Nya segala imam dan ahli Taurat dan orang tua-tua,

BIS ©

Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Dan pada waktu Yesus berjalan berkeliling di dalam Rumah Tuhan, imam-imam kepala, guru-guru agama dan pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada-Nya.

TSI

Waktu Yesus dan murid-murid-Nya sudah tiba di Yerusalem dan Dia sedang berjalan mengelilingi teras rumah Allah, para imam kepala, ahli Taurat, dan pemimpin Yahudi datang kepada-Nya.

MILT

Dan mereka datang lagi ke Yerusalem. Dan ketika Dia sedang berjalan di bait suci, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala dan para ahli kitab dan para tua-tua.

Shellabear 2011

Isa dan pengikut-pengikut-Nya kembali lagi ke Yerusalem. Ketika Ia sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, para ahli Kitab Suci Taurat, dan para tua-tua.

AVB

Selepas itu, mereka masuk semula ke Yerusalem. Sedang Dia berjalan di dalam Bait Suci, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat dan tua-tua datang kepada-Nya.


TB ITL ©

Lalu Yesus dan
<2532>
murid-murid-Nya tiba
<2064>
pula
<3825>
di
<1519>
Yerusalem
<2414>
. Ketika Yesus berjalan
<4043>
di
<1722>
halaman Bait
<2411>
Allah, datanglah
<2064>
kepada-Nya imam-imam kepala
<749>
, ahli-ahli Taurat
<1122>
dan
<2532>
tua-tua
<4245>
, [
<2532>

<846>

<4314>

<846>

<2532>
]
TL ITL ©

Maka
<2532>
datanglah
<2064>
pula
<3825>
mereka itu ke
<1519>
Yeruzalem
<2414>
. Maka
<2532>
tengah Yesus berjalan-jalan
<4043>
di
<1722>
dalam Bait Allah
<2411>
, datanglah
<2064>
kepada-Nya
<846>
segala imam
<749>
dan
<2532>
ahli Taurat
<1122>
dan
<2532>
orang tua-tua
<4245>
,
AYT ITL
Kemudian
<2532>
, mereka datang
<2064>
lagi
<3825>
ke
<1519>
Yerusalem
<2414>
. Sementara Yesus berjalan
<4043>
di
<1722>
Bait Allah
<2411>
, imam-imam kepala
<749>
, ahli-ahli Taurat
<1122>
, dan
<2532>
tua-tua
<4245>
Yahudi datang
<2064>
kepada-Nya
<4314>
, [
<2532>

<846>

<846>

<2532>
]
AVB ITL
Selepas itu, mereka masuk
<2064>
semula
<3825>
ke
<1519>
Yerusalem
<2414>
. Sedang Dia berjalan
<4043>
di dalam
<1722>
Bait Suci
<2411>
, ketua-ketua imam
<749>
, ahli-ahli Taurat
<1122>
dan
<2532>
tua-tua
<4245>
datang
<2064>
kepada-Nya
<4314>
. [
<2532>

<2532>

<846>

<846>

<2532>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ercontai
<2064> (5736)
V-PNI-3P
palin
<3825>
ADV
eiv
<1519>
PREP
ierosoluma
<2414>
N-ASF
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
ierw
<2411>
N-DSN
peripatountov
<4043> (5723)
V-PAP-GSM
autou
<846>
P-GSM
ercontai
<2064> (5736)
V-PNI-3P
prov
<4314>
PREP
auton
<846>
P-ASM
oi
<3588>
T-NPM
arciereiv
<749>
N-NPM
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
grammateiv
<1122>
N-NPM
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
presbuteroi
<4245>
A-NPM

TB+TSK (1974) ©

Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=41&chapter=11&verse=27
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)