Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 6:18

TB ©

supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."

AYT

supaya puasamu tidak dilihat orang, tetapi oleh Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Dan, Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu.”

TL ©

supaya jangan tampak kepada orang engkau puasa, hanya tampak kepada Bapamu yang tiada kelihatan itu; maka Bapamu yang nampak barang yang tiada kelihatan itu, Ialah akan memberi pahala kepadamu."

BIS ©

supaya tak ada yang tahu bahwa kalian berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu saja. Dia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu."

MILT

sehingga engkau tidak terlihat sedang berpuasa oleh banyak orang, kecuali oleh Bapamu yang ada dalam ketersembunyian; dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia akan membalas kepadamu dalam keterbukaan."

Shellabear 2011

Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia, yang melihat apa yang tidak kelihatan, akan membalas perbuatanmu."

AVB

supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu.”


TB ITL ©

supaya
<3704>
jangan
<3361>
dilihat
<5316>
oleh orang
<444>
bahwa engkau sedang berpuasa
<3522>
, melainkan
<235>
hanya oleh Bapamu
<3962>

<4675>
yang ada di
<1722>
tempat tersembunyi
<2927>
. Maka
<2532>
Bapamu
<3962>

<4675>
yang melihat
<991>
yang
<1722>
tersembunyi
<2927>
akan membalasnya
<591>
kepadamu
<4671>
."
TL ITL ©

supaya
<3704>
jangan
<3361>
tampak
<5316>
kepada orang
<444>
engkau
<4675>
puasa
<3522>
, hanya
<235>
tampak kepada Bapamu
<3962>
yang tiada kelihatan
<2927>
itu; maka
<2532>
Bapamu
<3962>
yang nampak
<991>
barang yang tiada kelihatan
<2927>
itu, Ialah akan memberi pahala
<591>
kepadamu
<4671>
."
AYT ITL
supaya puasamu
<3522>
tidak
<3361>
dilihat
<5316>
orang
<444>
, tetapi
<235>
oleh Bapamu
<3962>
yang
<3588>
berada di
<1722>
tempat yang
<3588>
tersembunyi
<2927>
. Dan
<2532>
, Bapamu
<3962>
yang
<3588>
melihat
<991>
perbuatanmu yang
<3588>
tersembunyi
<2927>
itu akan membalasnya
<591>
kepadamu
<4671>
." [
<3704>

<4675>

<4675>

<1722>
]
GREEK
opwv
<3704>
ADV
mh
<3361>
PRT-N
fanhv
<5316> (5652)
V-2APS-2S
toiv
<3588>
T-DPM
anyrwpoiv
<444>
N-DPM
nhsteuwn
<3522> (5723)
V-PAP-NSM
alla
<235>
CONJ
tw
<3588>
T-DSM
patri
<3962>
N-DSM
sou
<4675>
P-2GS
tw
<3588>
T-DSM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
krufaiw
<2927>
A-DSN
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
pathr
<3962>
N-NSM
sou
<4675>
P-2GS
o
<3588>
T-NSM
blepwn
<991> (5723)
V-PAP-NSM
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSN
krufaiw
<2927>
A-DSN
apodwsei
<591> (5692)
V-FAI-3S
soi
<4671>
P-2DS

TB ©

supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."

TB+TSK (1974) ©

supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu."

Catatan Full Life

Mat 5:1--8:28 

Nas : Mat 5:1-7:29

Pasal Mat 5:1-7:29, yang biasanya disebut Khotbah Kristus di Bukit, berisi penyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah dengan mana semua orang Kristen harus hidup oleh iman kepada Anak Allah (Gal 2:20) dan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita (Rom 8:2-14; Gal 5:16-25). Semua orang yang menjadi anggota Kerajaan Allah harus lapar dan haus akan kebenaran yang diajarkan dalam Khotbah Kristus

(lihat cat. --> Mat 5:6).

[atau ref. Mat 5:6]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=6&verse=18
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)