Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 27:20

TB ©

Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati.

AYT

Akan tetapi, imam-imam kepala dan para tua-tua meyakinkan orang banyak untuk meminta Barabas dan membunuh Yesus.

TL ©

Tetapi kepala imam dan orang tua-tua itu pun mengasut orang banyak itu, supaya minta lepaskan Barabbas, dan membunuh Yesus.

BIS ©

Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi terus saja menghasut orang banyak itu untuk meminta kepada Pilatus supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati.

TSI

Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi terus menghasut orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk membebaskan Barabas dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus.

MILT

Namun, para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas, dan membinasakan YESUS.

Shellabear 2011

Akan tetapi, imam-imam kepala dan para tua-tua menghasut orang banyak agar mereka meminta supaya Barabas dibebaskan dan Isa dihukum mati.

AVB

Tetapi ketua-ketua imam dan tua-tua dapat meyakinkan orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dibunuh.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
oleh hasutan imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
tua-tua
<4245>
, orang banyak
<3793>
bertekad untuk
<2443>
meminta
<154>
supaya Barabas
<912>
dibebaskan dan Yesus
<2424>
dihukum mati
<622>
. [
<3982>

<1161>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
kepala imam
<749>
dan
<2532>
orang tua-tua
<4245>
itu pun mengasut
<3982>
orang banyak
<3793>
itu, supaya
<2443>
minta
<154>
lepaskan Barabbas
<912>
, dan
<1161>
membunuh
<622>
Yesus
<2424>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
para tua-tua
<4245>
meyakinkan
<3982>
orang banyak
<3793>
untuk
<2443>
meminta
<154>
Barabas
<912>
dan
<1161>
membunuh
<622>
Yesus
<2424>
.
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
arciereiv
<749>
N-NPM
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
presbuteroi
<4245>
A-NPM
epeisan
<3982> (5656)
V-AAI-3P
touv
<3588>
T-APM
oclouv
<3793>
N-APM
ina
<2443>
CONJ
aithswntai
<154> (5672)
V-AMS-3P
ton
<3588>
T-ASM
barabban
<912>
N-ASM
ton
<3588>
T-ASM
de
<1161>
CONJ
ihsoun
<2424>
N-ASM
apoleswsin
<622> (5661)
V-AAS-3P

TB+TSK (1974) ©

Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=27&verse=20
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)