Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 26:47

TB ©

Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.

AYT

Sementara Yesus masih berbicara, Yudas, satu dari kedua belas murid itu datang. Bersama-sama dengan dia, kerumunan besar orang banyak dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa itu, dengan pedang dan pentung.

TL ©

Maka tengah Ia lagi berkata-kata, datanglah Yudas, seorang daripada kedua belas murid itu, dan sertanya itu amat banyak orang berpedang dan berbelantan, yang disuruh oleh kepala imam dan orang tua-tua kaum itu.

BIS ©

Sementara Yesus masih berbicara, Yudas, seorang dari kedua belas pengikut-Nya itu datang. Bersama-sama dengan dia, datang juga banyak orang yang membawa pedang dan pentungan. Mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin Yahudi.

TSI

Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, yaitu salah seorang dari kami kedua belas murid. Dia datang sebagai penunjuk jalan bersama orang banyak yang membawa pedang dan tongkat kayu. Mereka adalah orang-orang yang disuruh oleh para imam kepala dan para pemimpin Yahudi.

MILT

Dan sementara Dia masih berbicara, tampaklah Yudas, seorang dari kedua belas murid itu datang, dan bersamanya kerumunan orang banyak dari imam-imam kepala dan tua-tua bangsa, dengan pedang dan kayu.

Shellabear 2011

Sementara Isa masih bersabda datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas pengikut-Nya. Ia datang disertai serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentungan. Mereka adalah orang-orang suruhan dari imam-imam kepala dan para tua-tua bangsa itu.

AVB

Ketika Dia sedang berkata-kata itu, seorang daripada murid-Nya yang dua belas, Yudas, datang diiringi orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam dan tua-tua.


TB ITL ©

Waktu Yesus masih
<2089>
berbicara
<2980>
datanglah Yudas
<2455>
, salah seorang
<1520>
dari kedua belas
<1427>
murid itu, dan
<2532>
bersama-sama
<3326>
dia serombongan
<3793>
besar
<4183>
orang yang membawa
<3326>
pedang
<3162>
dan
<2532>
pentung
<3586>
, disuruh
<575>
oleh imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
tua-tua
<4245>
bangsa
<2992>
Yahudi. [
<2532>

<846>

<2400>

<2064>

<846>
]
TL ITL ©

Maka
<2532>
tengah Ia lagi
<2089>
berkata-kata
<2980>
, datanglah
<2400>

<2064>
Yudas
<2455>
, seorang
<1520>
daripada kedua belas
<1427>
murid
<2064>
itu, dan
<2532>
sertanya
<3326>
itu amat banyak orang
<3793>
berpedang
<3162>
dan
<2532>
berbelantan
<3586>
, yang disuruh
<575>
oleh kepala imam
<749>
dan
<2532>
orang tua-tua
<4245>
kaum
<2992>
itu.
AYT ITL
Sementara Yesus masih
<2089>
berbicara
<2980>
, Yudas
<2455>
, satu
<1520>
dari kedua belas
<1427>
murid itu datang
<2064>
. Bersama-sama
<3326>
dengan dia
<846>
, kerumunan
<3793>
besar orang banyak
<4183>
dengan
<3326>
pedang
<3162>
dan
<2532>
pentung
<3586>
, dari
<575>
imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
tua-tua
<4245>
bangsa
<2992>
itu. [
<2532>

<846>

<2400>

<2532>
]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
eti
<2089>
ADV
autou
<846>
P-GSM
lalountov
<2980> (5723)
V-PAP-GSM
idou
<2400> (5628)
V-2AAM-2S
ioudav
<2455>
N-NSM
eiv
<1520>
A-NSM
twn
<3588>
T-GPM
dwdeka
<1427>
A-NUI
hlyen
<2064> (5627)
V-2AAI-3S
kai
<2532>
CONJ
met
<3326>
PREP
autou
<846>
P-GSM
oclov
<3793>
N-NSM
poluv
<4183>
A-NSM
meta
<3326>
PREP
macairwn
<3162>
N-GPF
kai
<2532>
CONJ
xulwn
<3586>
N-GPN
apo
<575>
PREP
twn
<3588>
T-GPM
arcierewn
<749>
N-GPM
kai
<2532>
CONJ
presbuterwn
<4245>
A-GPM
tou
<3588>
T-GSM
laou
<2992>
N-GSM

TB+TSK (1974) ©

Waktu Yesus masih berbicara datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=26&verse=47
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)