Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 24:2

TB ©

Ia berkata kepada mereka: "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan."

AYT

Dan, Dia bertanya kepada mereka, “Tidakkah kamu melihat semua hal ini? Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa tidak ada satu pun batu di sini akan dibiarkan ada di atas batu yang lain, yang tidak akan diruntuhkan.”

TL ©

Maka Ia menyahut serta berkata kepada mereka itu, "Bukankah kamu nampak sekalian ini? Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah akan tinggal tersusun di sini sebuah batu di atas yang lain, yang tiada akan dirombak kelak."

BIS ©

Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kalian melihat semuanya itu? Ketahuilah, tidak ada satu batu pun dari bangunan-bangunan itu akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan."

MILT

Namun, YESUS berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu melihat semuanya ini? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Sekali-kali di sini tidak akan dibiarkan batu di atas batu, yang sama sekali tidak akan diruntuhkan."

Shellabear 2011

Sabda Isa kepada mereka, "Kamu lihat semua itu? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun yang akan tinggal tersusun di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan."

AVB

Yesus berkata kepada mereka, “Lihatlah semuanya ini! Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun; semuanya akan dirobohkan.”


TB ITL ©

Ia berkata
<611>

<2036>
kepada mereka
<846>
: "Kamu melihat
<991>
semuanya
<3956>
itu
<5023>
? Aku berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
, sesungguhnya
<281>
tidak
<3756>
satu batupun
<3037>
di sini
<5602>
akan dibiarkan
<863>
terletak di atas
<1909>
batu yang lain
<3037>
; semuanya akan diruntuhkan
<2647>
." [
<1161>

<3756>

<3361>

<3739>

<3756>
]
TL ITL ©

Maka
<1161>
Ia menyahut
<611>
serta berkata
<2036>
kepada mereka
<846>
itu, "Bukankah
<3756>
kamu nampak
<991>
sekalian
<3956>
ini? Dengan sesungguhnya
<281>
Aku berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
, tiadalah
<3756>
akan
<3361>
tinggal tersusun
<863>
di sini
<5602>
sebuah batu
<3037>
di atas
<1909>
yang lain
<3037>
, yang
<3739>
tiada
<3756>
akan dirombak
<2647>
kelak
<5023>
."
AYT ITL
Dan
<1161>
, Ia bertanya
<611>

<2036>
kepada mereka
<846>
, "Tidakkah
<3756>
kamu melihat
<991>
semua
<3956>
hal ini
<5023>
? Aku mengatakan
<3004>
yang sebenarnya
<281>
kepadamu bahwa tidak ada satu pun
<3756>

<3361>
batu
<3037>
di sini
<5602>
akan dibiarkan
<863>
ada di atas
<1909>
batu
<3037>
yang
<3739>
lain, yang tidak akan
<3756>
diruntuhkan
<2647>
." [
<5213>
]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
apokriyeiv
<611> (5679)
V-AOP-NSM
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autoiv
<846>
P-DPM
ou
<3756>
PRT-N
blepete
<991> (5719)
V-PAI-2P
tauta
<5023>
D-APN
panta
<3956>
A-APN
amhn
<281>
HEB
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
umin
<5213>
P-2DP
ou
<3756>
PRT-N
mh
<3361>
PRT-N
afeyh
<863> (5686)
V-APS-3S
wde
<5602>
ADV
liyov
<3037>
N-NSM
epi
<1909>
PREP
liyon
<3037>
N-ASM
ov
<3739>
R-NSM
ou
<3756>
PRT-N
kataluyhsetai
<2647> (5701)
V-FPI-3S

TB+TSK (1974) ©

Ia berkata kepada mereka: "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=24&verse=2
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)