Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 19:30

TB ©

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

AYT

Akan tetapi, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama.”

TL ©

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan orang yang terkemudian itu akan menjadi yang terdahulu."

BIS ©

Tetapi banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang pertama."

TSI

Tetapi kelak, banyak orang yang sekarang mempunyai kedudukan tinggi akan mendapat kedudukan yang rendah. Dan banyak orang yang sekarang mempunyai kedudukan rendah akan mendapat kedudukan yang tinggi.”

MILT

Dan, banyak yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir, yang pertama."

Shellabear 2011

Tetapi banyak orang yang pertama menjadi yang terakhir, dan orang-orang yang terakhir menjadi yang pertama."

AVB

Tetapi ramai orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu.


TB ITL ©

Tetapi
<1161>
banyak
<4183>
orang yang terdahulu
<4413>
akan menjadi yang terakhir
<2078>
, dan
<2532>
yang terakhir
<2078>
akan menjadi yang terdahulu
<4413>
." [
<1510>
]
TL ITL ©

Tetapi
<1161>
banyak
<4183>
orang yang terdahulu
<4413>
akan menjadi yang terkemudian
<2078>
, dan
<2532>
orang yang terkemudian
<2078>
itu akan menjadi yang terdahulu
<4413>
."
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, banyak
<4183>
orang yang pertama
<4413>
akan menjadi yang terakhir
<2078>
, dan
<2532>
yang terakhir
<2078>
akan menjadi yang pertama
<4413>
." [
<1510>
]
AVB ITL
Tetapi
<1161>
ramai orang
<4183>
yang terdahulu
<4413>
akan menjadi
<1510>
terakhir
<2078>
, dan
<2532>
yang terakhir
<2078>
akan menjadi yang terdahulu
<4413>
.
GREEK
polloi
<4183>
A-NPM
de
<1161>
CONJ
esontai
<1510> (5704)
V-FXI-3P
prwtoi
<4413>
A-NPM
escatoi
<2078>
A-NPM
kai
<2532>
CONJ
escatoi
<2078>
A-NPM
prwtoi
<4413>
A-NPM

TB ©

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

TB+TSK (1974) ©

Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu."

Catatan Full Life

Mat 19:30 

Nas : Mat 19:30

Yang dimaksudkan dengan "yang terdahulu" itu ialah orang yang karena kekayaan, pendidikan, kedudukan, atau bakat mereka dihormati oleh dunia dan kadang-kadang juga oleh gereja. "Yang terakhir" adalah mereka yang tidak dikenal dan dipandang tidak penting. Pada zaman yang akan datang, "banyak orang" yang dipandang sebagai pemimpin besar di gereja tidak akan memperoleh kedudukan yang berarti, dan banyak orang yang tidak dikenal akan diangkat untuk memperoleh kedudukan yang mulia (bd. 1Kor 15:41-42). Hal ini terjadi karena Allah tidak menilai orang dari penampilan yang lahiriah, melainkan dari kesungguhan hati, kesucian, dan kasih dalam hatinya (1Sam 16:7). Bacalah kisah tentang janda miskin (Mr 12:42-44) dan Maria dari Betania (Mat 26:7-13) untuk memperoleh sikap Kristus terhadap orang dari kalangan rakyat biasa.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=19&verse=30
Copyright © 2005-2023 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)