Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 19:13

TB ©

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

AYT

Kemudian, beberapa anak kecil dibawa kepada-Nya supaya Dia dapat meletakkan tangan-Nya atas anak-anak itu dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-murid menegur orang-orang itu.

TL ©

Tatkala itu adalah orang membawa kanak-kanak kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan ke atasnya dan mendoakan, tetapi murid-murid-Nya menengking orang itu.

BIS ©

Ada orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangan-Nya ke atas kepala mereka dan mendoakan mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang-orang itu.

TSI

Kemudian ada beberapa orang yang membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya ke atas anak-anak itu serta mendoakan mereka supaya Allah memberkati mereka. Dan kami murid-murid-Nya melarang orang-orang itu dengan keras.

TSI3

Kemudian beberapa orang datang membawa anak-anak mereka kepada Yesus supaya Dia meletakkan tangan-Nya pada kepala anak-anak itu dan mendoakan berkat bagi mereka. Tetapi kami murid-murid-Nya dengan tegas melarang orang-orang itu membawa anak-anak kepada Yesus.

MILT

Pada waktu itu dibawalah kepada-Nya anak-anak kecil, supaya Dia menumpangkan tangan atas mereka dan mendoakannya, tetapi para murid menghardik mereka.

Shellabear 2011

Kemudian beberapa orang membawa anak-anaknya kepada Isa dengan maksud supaya Ia menumpangkan tangan ke atas mereka serta mendoakan mereka. Akan tetapi, para pengikut-Nya menegur mereka.

AVB

Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Yesus dengan meletakkan tangan-Nya ke atas mereka serta mendoakan mereka. Tetapi para murid Yesus memarahi orang yang membawa kanak-kanak itu.


TB ITL ©

Lalu
<5119>
orang membawa
<4374>
anak-anak kecil
<3813>
kepada Yesus
<846>
, supaya
<2443>
Ia meletakkan
<2007>
tangan-Nya
<5495>
atas mereka
<846>
dan
<2532>
mendoakan
<4336>
mereka; akan tetapi
<1161>
murid-murid-Nya
<3101>
memarahi
<2008>
orang-orang itu
<846>
.
TL ITL ©

Tatkala
<5119>
itu adalah orang membawa
<4374>
kanak-kanak
<3813>
kepada Yesus, supaya
<2443>
Ia meletakkan
<2007>
tangan
<5495>
ke atasnya
<846>
dan
<2532>
mendoakan
<4336>
, tetapi
<1161>
murid-murid-Nya
<3101>
menengking
<2008>
orang itu.
AYT ITL
Kemudian
<5119>
, beberapa anak kecil
<3813>
dibawa
<4374>
kepada-Nya
<846>
supaya
<2443>
Ia dapat meletakkan
<2007>
tangan-Nya
<5495>

<846>
atas anak-anak itu dan
<2532>
mendoakan
<4336>
mereka. Akan tetapi
<1161>
, murid-murid
<3101>
menegur
<2008>
orang-orang itu
<846>
.
GREEK
tote
<5119>
ADV
proshnecyhsan
<4374> (5681)
V-API-3P
autw
<846>
P-DSM
paidia
<3813>
N-NPN
ina
<2443>
CONJ
tav
<3588>
T-APF
ceirav
<5495>
N-APF
epiyh
<2007> (5632)
V-2AAS-3S
autoiv
<846>
P-DPN
kai
<2532>
CONJ
proseuxhtai
<4336> (5667)
V-ADS-3S
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
mayhtai
<3101>
N-NPM
epetimhsan
<2008> (5656)
V-AAI-3P
autoiv
<846>
P-DPM

TB ©

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

TB+TSK (1974) ©

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu.

Catatan Full Life

Mat 19:13 

Nas : Mat 19:13

Lihat cat. --> Mr 10:16.

[atau ref. Mr 10:16]


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=19&verse=13
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)