Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 13:17

TB ©

Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.

AYT

Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa banyak nabi dan orang-orang benar yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.”

TL ©

Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Bahwa banyaklah nabi dan orang benar sudah rindu hendak melihat segala perkara yang kamu lihat ini, maka tiada mereka itu dapat melihatnya; dan hendak mendengar segala perkara yang kamu dengar, tiada juga mereka itu dapat mendengarnya.

BIS ©

Ingatlah, banyak nabi dan orang yang taat kepada Allah ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengarnya."

MILT

Sebab sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarkannya."

Shellabear 2011

Karena sesungguhnya Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang-orang saleh ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak mendengarnya.

AVB

Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, ramai nabi dan orang yang benar berhasrat melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya dan mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya.”


TB ITL ©

Sebab
<1063>
Aku berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
: Sesungguhnya
<281>
banyak
<4183>
nabi
<4396>
dan
<2532>
orang benar
<1342>
ingin
<1937>
melihat
<1492>
apa yang
<3739>
kamu lihat
<991>
, tetapi
<2532>
tidak
<3756>
melihatnya
<3708>
, dan
<2532>
ingin mendengar
<191>
apa yang
<3739>
kamu dengar
<191>
, tetapi
<2532>
tidak
<3756>
mendengarnya
<191>
. [
<3754>
]
TL ITL ©

Karena
<1063>
sesungguhnya
<281>
Aku berkata
<3004>
kepadamu
<5213>
: Bahwa
<3754>
banyaklah
<4183>
nabi
<4396>
dan
<2532>
orang benar
<1342>
sudah rindu
<1937>
hendak melihat
<1492>
segala perkara yang
<3739>
kamu lihat
<991>
ini, maka
<2532>
tiada
<3756>
mereka itu dapat melihatnya
<3708>
; dan
<2532>
hendak mendengar
<191>
segala perkara yang
<3739>
kamu dengar
<191>
, tiada
<3756>
juga mereka itu dapat mendengarnya
<191>
.
AYT ITL
Aku mengatakan
<3004>
yang sebenarnya
<281>
kepadamu
<5213>
bahwa
<3754>
banyak
<4183>
nabi
<4396>
dan
<2532>
orang-orang benar
<1342>
yang ingin
<1937>
melihat
<1492>
apa yang
<3739>
kamu lihat
<991>
, tetapi tidak
<3756>
melihatnya
<3708>
, dan
<2532>
ingin mendengar
<191>
apa yang
<3739>
kamu dengar
<191>
, tetapi tidak
<3756>
mendengarnya
<191>
." [
<1063>

<2532>

<2532>
]
GREEK
amhn
<281>
HEB
gar
<1063>
CONJ
legw
<3004> (5719)
V-PAI-1S
umin
<5213>
P-2DP
oti
<3754>
CONJ
polloi
<4183>
A-NPM
profhtai
<4396>
N-NPM
kai
<2532>
CONJ
dikaioi
<1342>
A-NPM
epeyumhsan
<1937> (5656)
V-AAI-3P
idein
<1492> (5629)
V-2AAN
a
<3739>
R-APN
blepete
<991> (5719)
V-PAI-2P
kai
<2532>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
eidan
<3708> (5627)
V-2AAI-3P
kai
<2532>
CONJ
akousai
<191> (5658)
V-AAN
a
<3739>
R-APN
akouete
<191> (5719)
V-PAI-2P
kai
<2532>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
hkousan
<191> (5656)
V-AAI-3P

TB+TSK (1974) ©

Sebab Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=13&verse=17
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)