Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 11:16

TB ©

Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya:

AYT

Namun, dengan apakah akan Kubandingkan generasi ini? Mereka itu seperti anak-anak kecil yang duduk di tempat-tempat umum, yang memanggil teman-temannya,

TL ©

Dengan apakah hendak Aku umpamakan orang zaman ini? Adalah mereka itu sama seperti budak-budak yang duduk di pasar-pasar, serta berseru kepada segala kawannya,

BIS ©

Dengan apa harus Aku bandingkan orang-orang zaman ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Sekelompok berseru kepada yang lain,

TSI

“Sekarang Aku akan memberikan kiasan yang menggambarkan keadaan orang pada zaman ini: Bayangkanlah dua kelompok anak-anak yang bermain di halaman. Kelompok yang satu berseru kepada kelompok yang lain,

MILT

Akan tetapi dengan apakah Aku akan mengumpamakan generasi ini? Dia itu seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya,

Shellabear 2011

Dengan apakah generasi ini akan Kusamakan? Mereka ini seperti anak-anak yang duduk-duduk di pasar dan berseru kepada kawan-kawan mereka,

AVB

Dengan apakah dapat Kubandingkan manusia zaman ini? Mereka umpama anak-anak yang duduk di pasar, satu kumpulan berseru kepada yang lain:


TB ITL ©

Dengan
<1161>
apakah
<5101>
akan Kuumpamakan
<3666>
angkatan
<1074>
ini
<3778>
? Mereka itu seumpama
<3664>
anak-anak
<3813>
yang duduk
<2521>
di
<1722>
pasar
<58>
dan berseru
<4377>
kepada teman-temannya
<2087>
: [
<1510>

<3739>
]
TL ITL ©

Dengan
<1161>
apakah
<5101>
hendak Aku umpamakan
<3666>
orang zaman
<1074>
ini
<3778>
? Adalah mereka
<1510>
itu sama seperti
<3664>
budak-budak
<3813>
yang duduk
<2521>
di
<1722>
pasar-pasar
<58>
, serta berseru
<4377>
kepada segala kawannya
<2087>
,
AYT ITL
Namun
<1161>
, dengan apakah
<5101>
akan Kubandingkan
<3666>
generasi
<1074>
ini
<3778>
? Mereka itu seperti
<3664>
anak-anak kecil
<3813>
yang duduk
<2521>
di
<1722>
tempat-tempat umum
<58>
, yang
<3739>
memanggil
<4377>
teman-temannya
<2087>
, [
<1510>
]
AVB ITL
Dengan apakah
<5101>
dapat Kubandingkan
<3666>
manusia zaman
<1074>
ini
<3778>
? Mereka umpama
<3664>
anak-anak
<3813>
yang duduk
<2521>
di
<1722>
pasar
<58>
, satu kumpulan berseru
<4377>
kepada yang lain
<2087>
: [
<1161>

<1510>

<3739>
]
GREEK
tini
<5101>
I-DSN
de
<1161>
CONJ
omoiwsw
<3666> (5692)
V-FAI-1S
thn
<3588>
T-ASF
genean
<1074>
N-ASF
tauthn
<3778>
D-ASF
omoia
<3664>
A-NPN
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
paidioiv
<3813>
N-DPN
kayhmenoiv
<2521> (5740)
V-PNP-DPM
en
<1722>
PREP
taiv
<3588>
T-DPF
agoraiv
<58>
N-DPF
a
<3739>
R-NPN
prosfwnounta
<4377> (5723)
V-PAP-NPN
toiv
<3588>
T-DPN
eteroiv
<2087>
A-DPN

TB+TSK (1974) ©

Dengan apakah akan Kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya:


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=11&verse=16
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)