Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 10:37

TB ©

Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.

AYT

Siapa yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada Aku, tidak layak bagi-Ku. Dan, siapa yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, tidak layak bagi-Ku.

TL ©

Siapa yang mengasihi bapanya atau ibunya lebih daripada-Ku, tiada ia berlayak kepada-Ku dan siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya yang perempuan lebih daripada-Ku, tiada ia berlayak kepada-Ku.

BIS ©

Orang yang mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripada-Ku tidak patut menjadi pengikut-Ku. Begitu juga orang yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada-Ku.

TSI

“Setiap orang yang mengasihi ayah atau ibunya melebihi kasihnya kepada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku. Setiap orang yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan melebihi kasihnya kepada-Ku, tidak layak disebut pengikut-Ku.

MILT

Siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada-Ku, tidaklah layak bagi-Ku; dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripada-Ku tidaklah layak bagi-Ku.

Shellabear 2011

Siapa lebih mengasihi ayahnya atau ibunya daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Demikian pula orang yang lebih mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan daripada Aku, ia tidak layak bagi-Ku.

AVB

Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku. Begitu juga, sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripada-Ku, tidak layak menjadi murid-Ku.


TB ITL ©

Barangsiapa mengasihi
<5368>
bapa
<3962>
atau
<2228>
ibunya
<3384>
lebih dari
<5228>
pada-Ku
<1691>
, ia
<1510>
tidak
<3756>
layak
<514>
bagi-Ku
<3450>
; dan
<2532>
barangsiapa mengasihi
<5368>
anaknya laki-laki
<5207>
atau
<2228>
perempuan
<2364>
lebih dari
<5228>
pada-Ku
<1691>
, ia
<1510>
tidak
<3756>
layak
<514>
bagi-Ku
<3450>
.
TL ITL ©

Siapa yang mengasihi
<5368>
bapanya
<3962>
atau
<2228>
ibunya
<3384>
lebih
<5228>
daripada-Ku
<1691>
, tiada
<3756>
ia berlayak
<514>
kepada-Ku dan
<2532>
siapa yang mengasihi
<5368>
anaknya
<5207>
laki-laki atau
<2228>
anaknya
<2364>
yang perempuan lebih
<5228>
daripada-Ku
<1691>
, tiada
<3756>
ia berlayak
<514>
kepada-Ku.
AYT ITL
Siapa yang
<3588>
lebih mengasihi
<5368>
ayah
<3962>
atau
<2228>
ibunya
<3384>
daripada
<5228>
Aku
<1510>
, tidak
<3756>
layak
<514>
bagi-Ku
<3450>
. Dan
<2532>
, siapa yang
<3588>
lebih mengasihi
<5368>
anak laki-laki
<5207>
atau
<2228>
anaknya perempuan
<2364>
daripada
<5228>
Aku
<1691>
, tidak
<3756>
layak
<514>
bagi-Ku
<3450>
. [
<1691>

<1510>
]
AVB ITL
Sesiapa
<3588>
yang lebih mengasihi
<5368>
bapa
<3962>
atau
<2228>
ibunya
<3384>
daripada-Ku
<1691>
, tidak
<3756>
layak
<514>
menjadi murid-Ku. Begitu juga
<2532>
, sesiapa yang
<3588>
lebih mengasihi
<5368>
anaknya
<2364>
daripada-Ku, tidak
<3756>
layak
<514>
menjadi murid-Ku. [
<5228>

<1510>

<3450>

<5207>

<2228>

<5228>

<1691>

<1510>

<3450>
]
GREEK
o
<3588>
T-NSM
filwn
<5368> (5723)
V-PAP-NSM
patera
<3962>
N-ASM
h
<2228>
PRT
mhtera
<3384>
N-ASF
uper
<5228>
PREP
eme
<1691>
P-1AS
ouk
<3756>
PRT-N
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
mou
<3450>
P-1GS
axiov
<514>
A-NSM
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
filwn
<5368> (5723)
V-PAP-NSM
uion
<5207>
N-ASM
h
<2228>
PRT
yugatera
<2364>
N-ASF
uper
<5228>
PREP
eme
<1691>
P-1AS
ouk
<3756>
PRT-N
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
mou
<3450>
P-1GS
axiov
<514>
A-NSM

TB+TSK (1974) ©

Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=10&verse=37
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)