Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Matius 1:9

TB ©

Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia,

AYT

Uzia adalah ayah dari Yotam. Yotam adalah ayah dari Ahas. Ahas adalah ayah dari Hizkia.

TL ©

dan Uzia memperanakkan Yotam; dan Yotam memperanakkan Ahaz; dan Ahaz memperanakkan Hizkia;

BIS ©

(1:7)

TSI

(1:6)

MILT

dan Uzia memperanakkan Yotam; dan Yotam memperanakkan Ahas; dan Ahas memperanakkan Hizkia;

Shellabear 2011

Uzia mempunyai anak, Yotam; Yotam mempunyai anak, Ahas; Ahas mempunyai anak, Hizkia;

AVB

Uzia beroleh Yotam, Yotam beroleh Ahaz, dan Ahaz beroleh Hizkia.


TB ITL ©

Uzia
<3604>
memperanakkan
<1080>
Yotam
<2488>
, Yotam
<2488>
memperanakkan
<1080>
Ahas
<881>
, Ahas
<881>
memperanakkan
<1080>
Hizkia
<1478>
, [
<1161>

<1161>

<1161>
]
TL ITL ©

dan
<1161>
Uzia
<3604>
memperanakkan
<1080>
Yotam
<2488>
; dan
<1161>
Yotam
<2488>
memperanakkan
<1080>
Ahaz
<881>
; dan
<1161>
Ahaz
<881>
memperanakkan
<1080>
Hizkia
<1478>
;
AYT ITL
Uzia
<3604>
adalah ayah
<1080>
Yotam
<2488>
. Yotam
<2488>
adalah ayah
<1080>
Ahas
<881>
. Ahas
<881>
adalah ayah
<1080>
Hizkia
<1478>
. [
<1161>

<1161>

<1161>
]
AVB ITL
Uzia
<3604>
beroleh
<1080>
Yotam
<2488>
, Yotam
<2488>
beroleh
<1080>
Ahaz
<881>
, dan
<1161>
Ahaz
<881>
beroleh
<1080>
Hizkia
<1478>
. [
<1161>

<1161>
]

TB+TSK (1974) ©

Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=40&chapter=1&verse=9
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)