Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 8:26

TB ©

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

AYT

Mereka boleh membantu saudara-saudaranya dalam melakukan tugas di tenda pertemuan, tetapi mereka sendiri tidak boleh mengerjakan pelayanan. Itulah yang harus kamu lakukan terhadap orang Lewi berkaitan dengan tanggung jawab mereka.”

TL ©

Kendatilah demikian boleh juga mereka itu membantu saudaranya dalam kemah perhimpunan dengan berkawal dan membuang-buang mata, tetapi tidak usah mereka itu melakukan pekerjaan. Maka demikian hendaklah kauperbuat akan orang Lewi itu dalam memeliharakan jawatannya.

BIS ©

Sesudah itu ia boleh membantu orang Lewi lain yang bertugas di dalam Kemah-Ku, tetapi ia tidak lagi mempunyai tugas tetap. Begitulah caranya mengatur pekerjaan orang-orang Lewi."

MILT

Namun dia boleh melayani bersama saudara-saudaranya di kemah pertemuan untuk memegang tanggung jawab, tetapi tidak mengerjakan pelayanan. Demikianlah harus engkau lakukan terhadap orang-orang Lewi dalam tanggung jawab mereka."

Shellabear 2011

Namun, mereka boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Hadirat Allah yang sedang menunaikan kewajiban mereka, hanya tidak usah lagi melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Demikianlah kewajiban-kewajiban yang harus kautugaskan kepada orang Lewi."

AVB

Namun demikian, mereka boleh membantu saudara mereka yang sedang menunaikan kewajipan masing-masing di Khemah Pertemuan, tetapi mereka tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Demikianlah kewajipan yang harus kamu tugaskan kepada bani Lewi.”


TB ITL ©

Ia boleh membantu
<08334>
saudara-saudaranya
<0251>
di
<0854>
Kemah
<0168>
Pertemuan
<04150>
dalam menjalankan
<08104>
tugas
<04931>
mereka, tetapi tidak
<03808>
usah lagi ia menjabat
<05647>
pekerjaan
<05656>
itu. Demikianlah
<03602>
harus kaulakukan
<06213>
kepada orang Lewi
<03881>
mengenai tugas
<04931>
mereka."
TL ITL ©

Kendatilah demikian boleh juga mereka itu membantu
<08334>
saudaranya
<0251>
dalam
<0854>
kemah
<0168>
perhimpunan
<04150>
dengan berkawal
<04931>
dan membuang-buang mata
<08104>
, tetapi tidak
<03808>
usah mereka itu melakukan
<05647>
pekerjaan
<05656>
. Maka demikian
<03602>
hendaklah kauperbuat
<06213>
akan orang Lewi
<03881>
itu dalam memeliharakan jawatannya
<04931>
.
AYT ITL
Mereka boleh membantu
<08334>
saudara-saudaranya
<0251>
dalam
<0854>
melakukan
<08104>
tugas
<04931>
di tenda
<0168>
pertemuan
<04150>
, tetapi mereka sendiri tidak
<03808>
boleh mengerjakan
<05647>
pelayanan
<05656>
. Itulah
<03602>
yang harus kamu lakukan
<06213>
terhadap orang Lewi
<03881>
berkaitan dengan tanggung jawab
<04931>
mereka.” [
<00>
]
HEBREW
P
Mtrmsmb
<04931>
Mywll
<03881>
hvet
<06213>
hkk
<03602>
dbey
<05647>
al
<03808>
hdbew
<05656>
trmsm
<04931>
rmsl
<08104>
dewm
<04150>
lhab
<0168>
wyxa
<0251>
ta
<0854>
trsw (8:26)
<08334>

TB ©

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

TB+TSK (1974) ©

Ia boleh membantu saudara-saudaranya di Kemah Pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kaulakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka."

Catatan Full Life

Bil 8:6-26 

Nas : Bil 8:6-26

Ayat-ayat ini menerangkan pemurnian dan penahbisan suku Lewi yang ditugaskan untuk menolong para imam dalam melayani ibadah (ayat Bil 8:19).


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=8&verse=26
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)