Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 7:85

TB ©

Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus.

AYT

Setiap piring perak beratnya 130 syikal, dan setiap mangkuk perak beratnya 70 syikal. Seluruh perlengkapan perak beratnya 2.400 syikal, menurut syikal kudus.

TL ©

sebuah ceper perak beratnya seratus tiga puluh syikal dan sebuah bokor percikan tujuh puluh; adapun banyak perak serba sekalian itu, ia itu dua ribu empat ratus syikal yang sama dengan syikal tempat suci.

BIS ©

(7:84)

MILT

Tiap-tiap pinggan perak, seratus tiga puluh shikal dan tiap-tiap bokor perak, tujuh puluh shikal; seluruh perkakas perak itu, dua ribu empat ratus shikal menurut shikal kudus;

Shellabear 2011

Masing-masing pinggan perak 130 syikal beratnya dan masing-masing bokor 70 syikal beratnya. Jadi, seluruh perlengkapan perak itu 2.400 syikal beratnya, menurut syikal resmi Kemah Suci.

AVB

Beratnya pinggan perak 130 syikal dan masing-masing bejana 70 syikal beratnya. Seluruh kelengkapan perak itu 2,400 syikal beratnya, menurut syikal rasmi Khemah Suci.


TB ITL ©

Beratnya tiap-tiap
<0259>
pinggan
<07086>
adalah seratus
<03967>
tiga puluh
<07970>
syikal perak
<03701>
, dan beratnya tiap-tiap
<0259>
bokor penyiraman
<04219>
adalah tujuh puluh
<07657>
syikal; segala
<03605>
perak
<03701>
perkakas-perkakas
<03627>
itu ada dua ribu
<0505>
empat
<0702>
ratus
<03967>
syikal beratnya, ditimbang menurut syikal
<08255>
kudus
<06944>
.
TL ITL ©

sebuah ceper
<07086>
perak
<03701>
beratnya
<0259>
seratus
<03967>
tiga puluh
<07970>
syikal dan sebuah bokor
<04219>
percikan
<0259>
tujuh puluh
<07657>
; adapun banyak perak
<03701>
serba
<03627>
sekalian
<03605>
itu, ia itu dua ribu
<0505>
empat
<0702>
ratus
<03967>
syikal yang sama dengan syikal
<08255>
tempat suci
<06944>
.
AYT ITL
Setiap
<0259>
piring
<07086>
perak beratnya 130
<07970>

<03967>
syikal, dan setiap
<0259>
mangkuk
<04219>
perak
<03701>
beratnya 70
<07657>
syikal. Seluruh
<03605>
perlengkapan
<03627>
perak
<03701>
beratnya 2.400
<0505>

<0702>

<03967>
syikal, menurut syikal
<08255>
kudus
<06944>
.
HEBREW
sdqh
<06944>
lqsb
<08255>
twam
<03967>
ebraw
<0702>
Mypla
<0505>
Mylkh
<03627>
Pok
<03701>
lk
<03605>
dxah
<0259>
qrzmh
<04219>
Myebsw
<07657>
Pok
<03701>
txah
<0259>
hreqh
<07086>
hamw
<03967>
Mysls (7:85)
<07970>

TB+TSK (1974) ©

Beratnya tiap-tiap pinggan adalah seratus tiga puluh syikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah tujuh puluh syikal; segala perak perkakas-perkakas itu ada dua ribu empat ratus syikal beratnya, ditimbang menurut syikal kudus.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=7&verse=85
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)