Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 6:7

TB ©

bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya.

AYT

Dia tidak boleh menajiskan dirinya dengan mayat ayah, ibu, saudara laki-laki, maupun saudara perempuannya bila mereka mati, karena nazarnya kepada Allah ada di atas kepalanya.

TL ©

Jangan dinajiskannya dirinya, baik karena bapanya atau ibunya baik karena saudaranya laki-laki atau perempuan, jikalau mereka itu sudah mati, karena tanda nazirat bagi Allah adalah di atas kepalanya.

BIS ©

(6:6)

MILT

Janganlah dia mencemarkan dirinya pada ayahnya atau pada ibunya atau pada saudara laki-lakinya atau pada saudara perempuannya jika mereka mati, karena tanda kenazirannya kepada Allahnya Elohim 0430 ada di atas kepalanya.

Shellabear 2011

Ia tidak boleh menajiskan diri dengan mendekati jenazah ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya jika mereka meninggal, karena tanda bahwa ia mengkhususkan dirinya bagi Allah ada pada kepalanya.

AVB

Dia tidak boleh menajiskan diri dengan mendekati jenazah ayahnya, ibunya, saudara lelakinya, atau saudara perempuannya sekalipun, jika mereka meninggal, kerana di kepalanya ada tanda bahawa dia mengasingkan dirinya bagi Allah.


TB ITL ©

bahkan apabila mati
<04194>
ayahnya
<01>
ataupun ibunya
<0517>
, saudaranya laki-laki
<0251>
ataupun saudaranya perempuan
<0269>
, janganlah
<03808>
ia menajiskan
<02930>
dirinya kepada mereka, sebab
<03588>
tanda kenaziran
<05145>
bagi Allahnya
<0430>
ada di atas
<05921>
kepalanya
<07218>
.
TL ITL ©

Jangan
<03808>
dinajiskannya
<02930>
dirinya, baik karena bapanya
<01>
atau ibunya
<0517>
baik karena saudaranya laki-laki
<0251>
atau perempuan
<0269>
, jikalau mereka itu sudah mati
<04194>
, karena
<03588>
tanda nazirat
<05145>
bagi Allah
<0430>
adalah di atas
<05921>
kepalanya
<07218>
.
AYT ITL
Dia tidak boleh
<03808>
menajiskan
<02930>
dirinya dengan mayat ayah
<01>
, ibu
<0517>
, saudara laki-laki
<0251>
, maupun saudara perempuannya
<0269>
bila mereka mati
<04194>
, karena
<03588>
nazarnya
<05145>
kepada Allah
<0430>
ada di atas
<05921>
kepalanya
<07218>
. [
<00>
]
AVB ITL
Dia tidak
<03808>
boleh menajiskan
<02930>
diri dengan mendekati jenazah ayahnya
<01>
, ibunya
<0517>
, saudara
<0251>
lelakinya, atau saudara perempuannya
<0269>
sekalipun, jika
<03588>
mereka meninggal
<04194>
, kerana di
<05921>
kepalanya
<07218>
ada tanda bahawa
<05145>

<0>
dia mengasingkan
<0>

<05145>
dirinya bagi Allah
<0430>
. [
<00>
]
HEBREW
wsar
<07218>
le
<05921>
wyhla
<0430>
rzn
<05145>
yk
<03588>
Mtmb
<04194>
Mhl
<0>
amjy
<02930>
al
<03808>
wtxalw
<0269>
wyxal
<0251>
wmalw
<0517>
wybal (6:7)
<01>

TB+TSK (1974) ©

bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=6&verse=7
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)