Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 5:19

TB ©

Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini;

AYT

Kemudian, imam harus meminta wanita itu bersumpah dengan berkata, ‘Apabila tidak ada laki-laki lain yang melakukan hubungan denganmu dan jika kamu tidak menyimpang pada kenajisan di belakang suamimu, kamu akan terbebas dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini.

TL ©

Maka hendaklah imam menyumpahi dia sambil katanya kepada perempuan itu: Jikalau tiada seorang laki-laki lain berseketiduran dengan dikau dan jikalau tiada engkau menyimpang dari pada perintah lakimu dengan mencemarkan dirimu, maka terlepaslah engkau dari pada celaka dan laknat yang diadakan oleh air ini!

BIS ©

Sesudah itu imam harus mengucapkan sumpah dan minta wanita itu menyetujuinya. Imam harus berkata, "Jika engkau tidak berzinah, engkau tidak kena kutuk yang didatangkan oleh air ini.

MILT

Dan haruslah imam itu menyuruhnya bersumpah, dan haruslah dia berkata kepada wanita itu: Jika seseorang tidak berbaring dengan engkau, dan jika engkau tidak berbuat serong dalam kecemaran di belakang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini.

Shellabear 2011

Kemudian imam harus menyuruh perempuan itu bersumpah dengan berkata kepadanya, "Jika memang tidak ada laki-laki lain yang tidur dengan engkau, dan jika memang engkau tidak menyeleweng serta menajiskan diri sementara engkau berada di bawah wewenang suamimu, maka bebaslah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini.

AVB

Kemudian, hendaklah imam menyuruh perempuan itu bersumpah dengan berkata kepadanya, “Jika memang tidak ada lelaki lain yang tidur dengan kamu, dan jika memang kamu tidak menyeleweng serta menajiskan diri sementara kamu berada di bawah kuasa suamimu, maka bebaslah kamu daripada air pahit yang mendatangkan kutukan ini.


TB ITL ©

Maka haruslah imam
<03548>
menyumpah
<07650>
perempuan
<0802>
itu dengan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
: Jika
<0518>
tidak
<03808>
benar ada laki-laki
<0376>
yang tidur
<07901>
dengan
<0854>
engkau, dan jika
<0518>
tidak
<03808>
engkau berbuat serong
<07847>
kepada kecemaran
<02932>
, padahal engkau di bawah
<08478>
kuasa suamimu
<0376>
, maka luputlah
<05352>
engkau dari air
<04325>
pahit
<04751>
yang mendatangkan kutuk
<0779>
ini
<0428>
;
TL ITL ©

Maka hendaklah imam
<03548>
menyumpahi
<07650>
dia sambil katanya
<0559>
kepada
<0413>
perempuan
<0802>
itu: Jikalau
<0518>
tiada
<03808>
seorang laki-laki
<0376>
lain berseketiduran
<07901>
dengan
<0854>
dikau dan jikalau
<0518>
tiada
<03808>
engkau menyimpang
<07847>
dari pada perintah
<08478>
lakimu
<0376>
dengan mencemarkan
<02932>
dirimu, maka terlepaslah
<05352>
engkau dari pada celaka
<04751>
dan laknat
<0779>
yang diadakan oleh air
<04325>
ini
<0428>
!
AYT ITL
Kemudian, imam
<03548>
harus meminta wanita
<0802>
itu bersumpah
<07650>
dengan berkata
<0559>
, ‘Apabila
<0518>
tidak
<03808>
ada laki-laki
<0376>
lain yang melakukan hubungan
<07901>
denganmu
<0854>
dan jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
menyimpang
<07847>
pada kenajisan
<02932>
di belakang
<08478>
suamimu
<0376>
, kamu akan terbebas
<05352>
dari air
<04325>
pahit
<04751>
yang mendatangkan kutuk
<0779>
ini
<0428>
. [
<0853>

<0413>
]
HEBREW
hlah
<0428>
Myrramh
<0779>
Myrmh
<04751>
ymm
<04325>
yqnh
<05352>
Ksya
<0376>
txt
<08478>
hamj
<02932>
tyjv
<07847>
al
<03808>
Maw
<0518>
Kta
<0854>
sya
<0376>
bks
<07901>
al
<03808>
Ma
<0518>
hsah
<0802>
la
<0413>
rmaw
<0559>
Nhkh
<03548>
hta
<0853>
eybshw (5:19)
<07650>

TB+TSK (1974) ©

Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini;


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=5&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)