Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 34:2

TB ©

"Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.

AYT

“Perintahkan dan katakan kepada umat Israel, ‘Kamu akan memasuki tanah Kanaan, negeri itulah yang menjadi kepunyaanmu, Kanaan dengan batas-batasnya.

TL ©

Katakanlah kepada bani Israel demikian ini: Apabila kamu sudah sampai ke dalam negeri Kanaan, maka inilah akan menjadi perhinggaan negeri yang bahagian pusaka kamu dari pada negeri Kanaan itu.

BIS ©

perintah-perintah ini untuk bangsa Israel, "Sebentar lagi kamu masuk ke negeri Kanaan, negeri yang Kuberikan kepadamu sebagai tanah pusaka. Inilah batas-batas negerimu itu.

MILT

"Perintahkanlah bani Israel dan katakanlah kepada mereka: Ketika kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanaan dengan batas-batasnya;

Shellabear 2011

"Perintahkanlah bani Israil dan katakan kepada mereka, Apabila kamu telah memasuki Tanah Kanaan, maka itulah negeri yang akan menjadi milik pusakamu, yaitu Tanah Kanaan menurut batas-batasnya.

AVB

“Perintahkanlah orang Israel dan katakan kepada mereka, ‘Apabila kamu telah memasuki Tanah Kanaan, maka itulah negeri yang akan menjadi harta pusakamu, iaitu Tanah Kanaan menurut semua perbatasannya.


TB ITL ©

"Perintahkanlah
<06680>
kepada orang
<01121>
Israel
<03478>
dan katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Apabila
<03588>
kamu
<0859>
masuk
<0935>
ke
<0413>
negeri
<0776>
Kanaan
<03667>
, maka inilah
<02063>
negeri
<0776>
yang
<0834>
akan jatuh
<05307>
kepadamu sebagai milik pusaka
<05159>
, yakni tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
menurut batas-batasnya
<01367>
.
TL ITL ©

Katakanlah
<06680>
kepada bani
<01121>
Israel
<03478>
demikian
<0559>
ini: Apabila
<03588>
kamu
<0859>
sudah sampai
<0935>
ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
Kanaan
<03667>
, maka inilah
<02063>
akan menjadi
<05307>
perhinggaan
<01367>
negeri
<0776>
yang
<0834>
bahagian pusaka
<05159>
kamu dari pada negeri
<0776>
Kanaan
<03667>
itu.
AYT ITL
“Perintahkan
<06680>
dan katakan
<0559>
kepada
<0413>
umat
<01121>
Israel
<03478>
, ‘Kamu
<0859>
akan memasuki
<0935>
tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
, negeri
<0776>
itulah
<02063>
yang
<0834>
menjadi
<05307>
kepunyaanmu
<05159>

<0776>
, Kanaan
<03667>
dengan batas-batasnya
<01367>
. [
<0853>

<0413>

<00>
]
AVB ITL
“Perintahkanlah
<06680>
orang
<01121>
Israel
<03478>
dan katakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka, ‘Apabila
<03588>
kamu
<0859>
telah memasuki
<0935>
Tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
, maka itulah
<02063>
negeri
<0776>
yang
<0834>
akan menjadi
<05307>
harta pusakamu
<05159>
, iaitu Tanah
<0776>
Kanaan
<03667>
menurut semua perbatasannya
<01367>
. [
<0853>

<0413>

<00>
]

TB+TSK (1974) ©

"Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=34&verse=2
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)