Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 31:52

TB ©

Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh syikal beratnya.

AYT

Berat seluruh emas yang dipersembahkan oleh para kepala pasukan seribu dan seratus kepada TUHAN adalah 16.750 syikal.

TL ©

Maka banyak segala emas persembahan tatangan ini, yang dipersembahkannya kepada Tuhan itu, selaksa enam ribu tujuh ratus lima puluh syikal, dari pada segala penghulu atas orang seribu dan dari pada segala penghulu atas orang seratus.

BIS ©

Persembahan para perwira itu beratnya hampir dua ratus kilogram.

MILT

Dan seluruh emas persembahan hunjukan yang mereka hunjukkan kepada TUHAN YAHWEH 03068, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh shikal, dari kepala-kepala pasukan seribu dan dari kepala-kepala pasukan seratus,

Shellabear 2011

Seluruh emas persembahan khusus yang diserahkan kepada ALLAH oleh para pemimpin pasukan seribu dan para pemimpin pasukan seratus itu 16.750 syikal beratnya.

AVB

Seluruh emas persembahan khusus yang diserahkan kepada TUHAN oleh para pemimpin pasukan seribu orang dan para pemimpin pasukan seratus orang itu ialah 16,750 syikal beratnya.


TB ITL ©

Dan segala
<03605>
emas
<02091>
persembahan khusus
<08641>
yang
<0834>
dipersembahkan
<07311>
mereka kepada TUHAN
<03068>
, yakni yang dari pihak kepala-kepala
<08269>
pasukan seribu
<0505>
dan kepala-kepala
<08269>
pasukan seratus
<03967>
, ada enam
<08337>
belas
<06240>
ribu
<0505>
tujuh
<07651>
ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
syikal
<08255>
beratnya. [
<01961>
]
TL ITL ©

Maka
<01961>
banyak segala
<03605>
emas
<02091>
persembahan tatangan
<08641>
ini, yang
<0834>
dipersembahkannya
<07311>
kepada Tuhan
<03068>
itu, selaksa
<06240>
enam
<08337>
ribu
<0505>
tujuh
<07651>
ratus
<03967>
lima puluh
<02572>
syikal
<08255>
, dari pada segala penghulu
<08269>
atas orang seribu
<0505>
dan dari pada segala penghulu
<08269>
atas orang seratus
<03967>
.
AYT ITL
Berat seluruh
<03605>
emas
<02091>
yang
<0834>
dipersembahkan
<08641>

<07311>
oleh para kepala pasukan
<08269>
seribu
<0505>
dan seratus
<03967>
kepada TUHAN
<03068>
adalah 16.750
<08337>

<06240>

<0505>

<07651>

<03967>

<02572>
syikal
<08255>
. [
<01961>

<0853>

<0853>

<08269>
]
HEBREW
twamh
<03967>
yrv
<08269>
tamw
<0853>
Myplah
<0505>
yrv
<08269>
tam
<0853>
lqs
<08255>
Mysmxw
<02572>
twam
<03967>
ebs
<07651>
Pla
<0505>
rve
<06240>
hss
<08337>
hwhyl
<03068>
wmyrh
<07311>
rsa
<0834>
hmwrth
<08641>
bhz
<02091>
lk
<03605>
yhyw (31:52)
<01961>

TB+TSK (1974) ©

Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh syikal beratnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=31&verse=52
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)