Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 27:10

TB ©

Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.

AYT

Jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki, kamu harus memberikan tanah pusaka itu kepada saudara laki-laki dari ayahnya.

TL ©

Jikalau tiada ia bersaudara laki-lakipun, maka hendaklah kamu memberikan barang pusakanya kepada saudara laki-laki bapanya.

BIS ©

Kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki, tanahnya itu untuk saudara laki-laki ayahnya.

MILT

Dan jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah engkau memberikan warisannya kepada saudara-saudara laki-laki ayahnya.

Shellabear 2011

Jika ia tidak mempunyai saudara lelaki, berikanlah milik pusakanya kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.

AVB

Jika dia tidak mempunyai saudara lelaki, berikanlah harta pusakanya kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.


TB ITL ©

Dan apabila
<0518>
ia tidak mempunyai
<0369>
saudara-saudara lelaki
<0251>
, maka haruslah kamu memberikan
<05414>
milik pusakanya
<05159>
itu kepada saudara-saudara lelaki
<0251>
ayahnya
<01>
.
TL ITL ©

Jikalau
<0518>
tiada
<0369>
ia bersaudara
<0251>
laki-lakipun, maka hendaklah kamu memberikan
<05414>
barang pusakanya
<05159>
kepada saudara
<0251>
laki-laki bapanya
<01>
.
AYT ITL
Jika
<0518>
dia tidak
<0369>
mempunyai
<00>
saudara
<0251>
laki-laki, kamu harus memberikan
<05414>
tanah pusaka
<05159>
itu kepada saudara
<0251>
laki-laki dari ayahnya
<01>
. [
<0853>
]
HEBREW
wyba
<01>
yxal
<0251>
wtlxn
<05159>
ta
<0853>
Mttnw
<05414>
Myxa
<0251>
wl
<0>
Nya
<0369>
Maw (27:10)
<0518>

TB+TSK (1974) ©

Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=27&verse=10
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)