Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 22:32

TB ©

Berfirmanlah Malaikat TUHAN kepadanya: "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandangan-Ku menuju kepada kebinasaan.

AYT

Malaikat TUHAN bertanya kepada Bileam, “Mengapa kamu memukul keledaimu tiga kali? Akulah yang telah menentangmu. Karena jalanmu bertentangan denganku.

TL ©

Maka kata Malaekat Tuhan kepadanya: Mengapa maka engkau memukul keledaimu sekarang sudah tiga kali? Bahwa sesungguhnya Aku telah keluar hendak melawan akan dikau, dan pada tempat curam jalan tadi tiada Aku beri engkau lalu dari pada-Ku.

BIS ©

Malaikat TUHAN bertanya, "Mengapa kaupukul keledaimu sampai tiga kali? Aku datang untuk menghalang-halangi engkau, sebab menurut pendapat-Ku, tidak baik engkau pergi.

MILT

Dan Malaikat TUHAN YAHWEH 03068 berkata kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledai ini tiga kali? Lihatlah, Aku telah keluar sebagai lawanmu karena jalanmu telah berlawanan dengan Aku.

Shellabear 2011

Sabda Malaikat ALLAH kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Ketahuilah, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab kelakuanmu di hadapan-Ku serampangan.

AVB

Sabda malaikat TUHAN kepadanya, “Mengapakah kamu memukul keldaimu sampai tiga kali? Ketahuilah, Aku keluar sebagai lawanmu, kerana ketelanjuran kelakuanmu di hadapan-Ku.


TB ITL ©

Berfirmanlah
<0559>
Malaikat
<04397>
TUHAN
<03068>
kepadanya
<0413>
: "Apakah sebabnya
<04100>

<05921>
engkau memukul
<05221>
keledaimu
<0860>
sampai tiga
<07969>
kali
<07272>
? Lihat
<02009>
, Aku
<0595>
keluar
<03318>
sebagai lawanmu
<07854>
, sebab
<03588>
jalan
<01870>
ini pada pemandangan-Ku
<05048>
menuju kepada kebinasaan
<03399>
. [
<02088>
]
TL ITL ©

Maka kata
<0559>
Malaekat
<04397>
Tuhan
<03068>
kepadanya
<05921>
: Mengapa
<04100>
maka engkau memukul
<05221>
keledaimu
<0860>
sekarang
<02088>
sudah tiga
<07969>
kali
<07272>
? Bahwa sesungguhnya
<02009>
Aku
<0595>
telah keluar
<03318>
hendak melawan
<07854>
akan dikau, dan pada tempat curam jalan
<01870>
tadi tiada Aku beri engkau lalu
<03399>
dari pada-Ku
<05048>
.
HEBREW
ydgnl
<05048>
Krdh
<01870>
jry
<03399>
yk
<03588>
Njvl
<07854>
ytauy
<03318>
ykna
<0595>
hnh
<02009>
Mylgr
<07272>
swls
<07969>
hz
<02088>
Knta
<0860>
ta
<0853>
tykh
<05221>
hm
<04100>
le
<05921>
hwhy
<03068>
Kalm
<04397>
wyla
<0413>
rmayw (22:32)
<0559>

TB+TSK (1974) ©

Berfirmanlah Malaikat TUHAN kepadanya: "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, Aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandangan-Ku menuju kepada kebinasaan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=22&verse=32
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)