Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 19:19

TB ©

orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam.

AYT

Orang yang tahir harus memercikkan air itu kepada orang yang najis pada hari ketiga dan pada hari ketujuh untuk menyucikannya. Pada hari ketujuh orang yang najis harus mencuci pakaiannya dan mandi. Dengan demikian, dia menjadi tahir pada sore harinya.

TL ©

Maka orang yang suci itu hendaklah memercikkan kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, maka pada hari yang ketujuh itu hendaklah disucikannya akan dia dari pada dosanya, lalu hendaklah dibasuhkannya dirinya dengan air, maka apabila masuk matahari sucilah ia.

BIS ©

Ia harus memercikinya pada hari yang ketiga dan hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh itu selesailah upacara penyucian orang yang najis itu. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan mandi. Mulai saat matahari terbenam ia menjadi bersih.

MILT

Dan orang yang tahir itu haruslah memercikkannya atas orang yang najis itu pada hari ketiga dan pada hari yang ketujuh; dan haruslah dia menahirkannya pada hari yang ketujuh itu; dan haruslah dia mencuci pakaian-pakaiannya dan mandi dengan air, maka dia akan menjadi tahir pada waktu petang.

Shellabear 2011

Orang yang suci itu harus memerciki orang yang najis itu, baik pada hari ketiga maupun pada hari ketujuh, dan pada hari ketujuh ia harus menyucikannya. Kemudian orang itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, hingga pada waktu magrib ia menjadi suci.

AVB

Hendaklah orang yang suci itu memercikkan orang yang najis itu, baik pada hari ketiga mahupun pada hari ketujuh, dan pada hari ketujuh hendaklah dia menyucikannya. Kemudian hendaklah orang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, hingga pada waktu maghrib dia menjadi suci.


TB ITL ©

orang yang tahir
<02889>
itu haruslah memercik
<05137>
kepada
<05921>
orang yang najis
<02931>
itu pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
dan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, dan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu haruslah ia menghapus dosa
<02398>
orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci
<03526>
pakaiannya
<0899>
dan membasuh
<07364>
badannya dengan air
<04325>
, lalu ia tahir
<02891>
pada waktu matahari terbenam
<06153>
.
TL ITL ©

Maka orang yang suci
<02889>
itu hendaklah memercikkan
<05137>
kepada orang yang najis
<02931>
itu pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
dan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
, maka pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
itu hendaklah disucikannya
<02398>
akan dia dari pada dosanya
<0899>
, lalu hendaklah dibasuhkannya
<07364>
dirinya dengan air
<04325>
, maka apabila masuk matahari
<06153>
sucilah
<02891>
ia.
AYT ITL
Orang yang tahir
<02889>
harus memercikkan
<05137>
air itu kepada
<05921>
orang yang najis
<02931>
pada hari
<03117>
ketiga
<07992>
dan pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
untuk menyucikannya
<02398>
. Pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
orang yang najis harus mencuci
<03526>
pakaiannya
<0899>
dan mandi
<07364>
. Dengan demikian, dia menjadi tahir
<02891>
pada sore harinya
<06153>
. [
<04325>
]
HEBREW
breb
<06153>
rhjw
<02891>
Mymb
<04325>
Uxrw
<07364>
wydgb
<0899>
obkw
<03526>
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
wajxw
<02398>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
amjh
<02931>
le
<05921>
rhjh
<02889>
hzhw (19:19)
<05137>

TB+TSK (1974) ©

orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu; dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=19&verse=19
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)