Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 10:19

TB ©

yang mengepalai laskar suku bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai;

AYT

Selumiel, anak Zurisyadai, memimpin suku Simeon.

TL ©

Dan penghulu tentara suku bani Simeon itu Selumiel bin Zurisadai.

BIS ©

Selumiel anak Zurisyadai memimpin barisan suku Simeon,

MILT

Dan atas barisan suku keturunan Simeon ada Selumiel anak Zurishadai.

Shellabear 2011

Selumiel bin Zurisyadai mengepalai pasukan suku bani Simeon,

AVB

Selumiel anak Zurisyadai mengetuai pasukan suku bani Simeon,


TB ITL ©

yang mengepalai
<05921>
laskar
<06635>
suku
<04294>
bani
<01121>
Simeon
<08095>
ialah Selumiel
<08017>
bin
<01121>
Zurisyadai
<06701>
;
TL ITL ©

Dan penghulu
<05921>
tentara
<06635>
suku
<04294>
bani
<01121>
Simeon
<08095>
itu Selumiel
<08017>
bin
<01121>
Zurisadai
<06701>
.
AYT ITL
Selumiel
<08017>
, anak
<01121>
Zurisyadai
<06701>
, memimpin
<06635>
suku
<04294>
Simeon
<08095>
. [
<05921>

<01121>

<00>
]
HEBREW
yds
<06701>
yrwu
<0>
Nb
<01121>
laymls
<08017>
Nwems
<08095>
ynb
<01121>
hjm
<04294>
abu
<06635>
lew (10:19)
<05921>

TB+TSK (1974) ©

yang mengepalai laskar suku bani Simeon ialah Selumiel bin Zurisyadai;


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=10&verse=19
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)