Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 1:51

TB ©

Apabila berangkat, Kemah Suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, Kemah Suci harus dipasang oleh mereka; sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati.

AYT

Jadi, apabila Tenda Suci hendak berangkat, orang Lewi yang harus membongkarnya. Apabila Tenda Suci harus didirikan, orang Lewi yang harus memasangnya. Orang awam yang mendekatinya harus dihukum mati.

TL ©

Maka apabila kemah sembahyang itu akan berangkat hendaklah mereka itu merombak dia, dan apabila kemah sembahyang itu akan berhenti hendaklah mereka itu mendirikan dia pula; maka barangsiapa orang lain yang menghampiri dia, ia itu akan mati dibunuh.

BIS ©

Apabila kamu pindah, orang-orang Lewi itu harus membongkar Kemah-Ku, lalu memasangnya kembali di setiap tempat berkemah yang baru. Selain mereka, siapa saja yang mendekati Kemah itu harus dihukum mati.

MILT

Dan untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi harus membongkarnya. Dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya. Dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati.

Shellabear 2011

Apabila hendak berangkat, orang Lewilah yang harus membongkar Kemah Suci itu, dan apabila hendak berkemah, orang Lewi pulalah yang harus memasangnya. Orang awam yang berani mendekati Kemah itu harus dihukum mati.

AVB

Apabila berangkat, orang Lewilah yang harus membongkar Khemah Suci itu, dan apabila hendak berkhemah, orang Lewi pulalah yang harus memasangnya. Orang awam yang berani mendekati Khemah itu harus dihukum mati.


TB ITL ©

Apabila berangkat
<05265>
, Kemah Suci
<04908>
harus dibongkar
<03381>
oleh orang Lewi
<03881>
, dan apabila berkemah
<02583>
, Kemah Suci
<04908>
harus dipasang
<06965>
oleh mereka
<03881>
; sedang orang awam
<02114>
yang mendekat
<07126>
harus dihukum mati
<04191>
.
TL ITL ©

Maka apabila kemah sembahyang
<04908>
itu akan berangkat
<05265>
hendaklah mereka itu merombak
<03381>
dia, dan apabila kemah sembahyang
<04908>
itu akan berhenti
<02583>
hendaklah mereka itu mendirikan
<06965>
dia pula; maka barangsiapa orang lain
<02114>
yang menghampiri
<07126>
dia, ia itu akan mati dibunuh
<04191>
.
AYT ITL
Jadi, apabila Tenda Suci
<04908>
hendak berangkat
<05265>
, orang Lewi
<03881>
yang harus membongkarnya
<03381>
. Apabila Tenda Suci
<04908>
harus didirikan
<02583>
, orang Lewi
<03881>
yang harus memasangnya
<06965>
. Orang awam
<02114>
yang mendekatinya
<07126>
harus dihukum mati
<04191>
. [
<0853>

<0853>
]
AVB ITL
Apabila berangkat
<05265>
, orang Lewilah
<03881>
yang harus membongkar
<03381>
Khemah Suci
<04908>
itu, dan apabila hendak berkhemah
<02583>
, orang Lewi
<03881>
pulalah yang harus memasangnya
<06965>
. Orang awam
<02114>
yang berani mendekati
<07126>
Khemah
<04908>
itu harus dihukum mati
<04191>
. [
<0853>

<0853>
]
HEBREW
tmwy
<04191>
brqh
<07126>
rzhw
<02114>
Mywlh
<03881>
wta
<0853>
wmyqy
<06965>
Nksmh
<04908>
tnxbw
<02583>
Mywlh
<03881>
wta
<0853>
wdyrwy
<03381>
Nksmh
<04908>
eonbw (1:51)
<05265>

TB+TSK (1974) ©

Apabila berangkat, Kemah Suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, Kemah Suci harus dipasang oleh mereka; sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=4&chapter=1&verse=51
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)